Tulosjohtamisen edellytykset Kauhajoen kaupungin hallinto-organisaatiossa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10565
Title: Tulosjohtamisen edellytykset Kauhajoen kaupungin hallinto-organisaatiossa
Author: Salomaa, Lasse
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2003-12-05
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10565
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan Kauhajoen kaupungin hallinto-organisaation toimintaa tulosjohtamisen näkökulmasta käsin. Tulosjohtaminen on yksi julkisen hallinnon keskeisimmistä johtamismenetelmistä. Sitä on sovellettu myös kuntatasolla noin viimeisen 15:sta vuoden ajan, ja myös Kauhajoella sen periaatteita on ainakin osittain ollut käytössä vapaakuntakokeiluun osallistumisesta lähtien. Tarkoituksena on selvittää onko Kauhajoella edellytyksiä ottaa käyttöön tulosjohtamisen periaatteiden mukainen johtamistapa, ja mitkä seikat saattavat olla sen esteenä. Keskeinen lähtökohta on organisaation jakaminen kahteen osaan; luottamushenkilöihin ja viranhaltijoihin, eli pääätäntävaltaan ja toimeenpanevaan valtaan. Tutkimus kohdistuu kaupungin varsinaiseen hallinto-organisaatioon, eikä kata toimeenpanevissa tehtävissä työskenteleviä. Tutkimus rakentuu tulosjohtamisen teorialle, jonka kehitystausta selvitetään. Teoriaosuudessa luodaan aikaisemman tutkimuksen perustalta tulosjohtamisen toteuttamisen teoreettiset edellytykset julkisessa hallinnossa, huomioiden kunnalliset erityisvaaatimukset. Näiden edellytysten perustalta toteutetaan kaksivaiheinen empiirinen analyysi. Ensin analysoidaan niiden kaupungin asiakirjojen sisältöä, joilla on merkitystä kaupungin johtamiselle. Näistä tärkeimpiä ovat kaupungin hallintosäännöt ja talousarvio. Analyysin toinen osuus on kyselylomaketutkimukseen perustuva, ja siinä kartoitetaan asenteita tulosjohtamisen menetelmiä kohtaan vertailemalla viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden mielipiteitä. Kaksivaiheisella analyysillä pyritään tuomaan esiin organisaation toiminta kokonaisuudessaan. Myös organisaation rakenteelliset edellytykset huomioidaan. Tutkimus osoittaa, että Kauhajoella ei tällä hetkellä ole edellytyksiä tulosjohtamisen toteuttamiseen. Tmä johtuu pää-asiassa organisaation epäselvistä rooleista, sekä luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välisen työnjaon mallista. Kauhajoella ei ole voimassa virallisia tulosneuvotteluja ja tulossopimista, jotka ovat toimivan tulosvastuun edellytys. Samalla tutkimuksessa huomataan että virallisten asiakirjojen organisaatiosta luoman kuvan, ja todellisen toiminnan välillä näyttää olevan selviä eroja.Siihen tulisiko hallinto Kauhajoella järjestää tulosjohtamisen menetelmien mukaisesti ei oteta kantaa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: hallinto
julkinen hallinto
kunnallishallinto
organisaatiotutkimus
johtaminen
tulosjohtaminen
tulosjohtaminen - teoria
Kauhajoki


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.79Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record