Jämställdhet och implementering

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10606
Title: Jämställdhet och implementering
Author: Nyman, Pia Maria Natalie
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2000-04-19
Language: sv
URI: http://hdl.handle.net/10138/10606
Thesis level: master's thesis
Abstract: Avsikten med pro gradu -avhandlingen är att undersöka hur jämställdhetslagen har implementerats i vissa offentliga och privata organisationer. Utöver detta undersöks eventuella internationella diffusionsprocesser som delvis ligger bakom temats intresse i Finland. Ytterligare görs en systematisk granskning av den process som fört fram jämställdhetspolitiken i arbetslivet. I progradu -avhandlingen jämförs de olika organisationstypernas jämställdhetsplaner. Jag kommer att undersöka hur jämställdhetspolitiken och jämställdhetslagstiftningen påverkat förverkligandet av jämställdheten i de nämnda organisationerna. De olika organisationerna är Helsingfors stadsbibliotek, Helsingfors stads idrottsverk, Inrikesministeriet, Social- och hälsovårdsministeriet, Rundradion Ab och Fazer Choklad Ab. Materialet i progradu -avhandlingen består huvudsakligen av litteratur som berör implementering och organisationsteoretiska verk, bland annat Hans Bengtssons doktorsavhandling: Förskolereformen En studie i implementering av svensk välfärdspolitik 1985-1991. Dessutom användes kommittébetänkanden och regeringens propositioner 1985 och 1987 samt Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män. Resultatet av pro gradu -avhandlingen visar att de undersökta organisationstyperna har främjat jämställdheten mellan kvinnor och män på ett målinriktat och planmässigt sätt och förbättrat kvinnans ställning i synnerhet i arbetslivet. Samtliga organisationstyper har framställt jämställdhetsplaner och i dessa framfört förslag till att förbättra och främja jämställdheten mellan könen inom sina egna verksamhetsområden. Kortfattat kan man säga att alla organisationer hade framställt personalstrukturen i någon form i sin jämställdhetsplan. Lönensystemen var under bearbetning inom alla organisationer, med mål att nå lika-lön-principen. De familjepolitiska ledigheterna ansågs viktiga och speciellt utnyttjade av män. Vid jämförelsen av de organisationerna och deras uppföljning av jämställdheten kan man se som en positiv utveckling personalredovisningen som social- och hälsovårdsministeriet, Helsingfors stad samt Rundradion Ab framställt. Detta betyder att de gömda och osynliga siffrorna som finns om jämställdheten bland könen blir synliga. Det är betydligt enklare att följa med utvecklingen och att finna ojämlikheterna när datat är synligt och öppet för offentligheten. Det är de offentliga organisationerna som i längden kan följa med och är tvungna att främja jämställdheten som hör till myndigheternas plikter. Detta betyder att organisationsformen i viss bemärkelse påverkar implementeringen av jämställdhetslagen.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: tasa-arvolaki - täytäntöönpano
tasa-arvo - organisaatiot
jämställdhet - organisationer
jämställdhetslagen - verställighet
implementering - lag


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.95Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record