Q-metodologinen monitahoarviointi tilaaja-tuottajamallin sovellutuksesta Helsingin kaupunki-konsernissa

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/10608
Title: Q-metodologinen monitahoarviointi tilaaja-tuottajamallin sovellutuksesta Helsingin kaupunki-konsernissa
Author: Kolkkinen, Juha
Contributor: University of Helsinki, Department of Political Science
Thesis level: Master's thesis
Abstract: Tutkimuksen tavoite on arvioida sitä, miten tilaaja-tuottajamallin keskeiset toimijat Helsinki-konsernissa kokevat tilaaja-tuottajamallista muodostetun väiteotoksen. Arvioinnin kohteena ovat palvelun laatu, taloudelliset säästöt, kilpailun hyödyt ja osaaminen. Tutkimuksessa selvitetään myös, missä määrin tutkimukseen osallistuvien ryhmien sisällä esiintyy mielipide-eroja tilaaja-tuottajamallin väiteotoksesta. Tutkimuksessa teoreettisena lähtökohtana käytetään arviointiteoriaa ja naturalistista arviointimenetelmää. Arviointisuuntauksena tutkimus edustaa jälkipositivistista monitahoarviointia. Tutkimus suoritettiin Q-metodolgian avulla. Tulosten mukaan poliittisella kannalla tai sukupuolella ei ollut merkitystä väiteotoksen arvottamisessa. Tutkimuksen mukaan tilaaja-tuottajamallin epäsuotavana sivuvaikutuksena on havaittavissa eri toimijoiden mielipide-erojen polarisoituminen, joka muodostaa potentiaalisia ristiriitoja. Kaikkien osallistujaryhmien yhteisessä Q-jaottelussa erottui kolme erilaista väiteperhettä. Kaksi muodostuneista väiteperheistä koki tilaaja-tuottajamallin positiivisena ja yksi väiteperhe näki, että mallilla ei saavuteta mitään sille asetettuja tavoitteita. Tutkimustuloksien perusteella voidaan todeta, että jokainen sidosryhmä arvioi mallia subjektiivisesti vain omista lähtökohdistaan. Ryhmien jäsenet eivät yhdistä mallista esitettyjä väitteitä palvelustrategiaan, jota mallin avulla toteutetaan.Tämä paljastaa, että mallista yleisellä tasolla käytävä keskustelu on vahvasti politisoitunutta ja heijastelee sidosryhmien omia intressejä.
Description: Endast avhandlingens sammandrag. Pappersexemplaret av hela avhandlingen finns för läsesalsbruk i Statsvetenskapliga biblioteket (Unionsgatan 35). Dessa avhandlingar fjärrutlånas endast som microfiche.Abstract only. The paper copy of the whole thesis is available for reading room use at the Library of Social Sciences (Unioninkatu 35) . Microfiche copies of these theses are available for interlibrary loans.Vain tiivistelmä. Opinnäytteiden sidotut arkistokappaleet ovat luettavissa HY:n keskustakampuksen valtiotieteiden kirjastossa (Unioninkatu 35). Opinnäytteitä lainataan ainoastaan mikrokortteina kirjaston kaukopalvelun välityksellä
URI: http://hdl.handle.net/10138/10608
Date: 2008-03-17
Subject: tilaaja-tuottajamallit
julkiset palvelut
kilpailuttaminen
palvelut
kunnat
Q-metodologia
faktorianalyysi
Helsinki


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.52Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record