Henkilöstön kehittämisen malli - konsultoinnin ja sisäisen kouluttamisen heikkoudet ja vahvuudet henkilöstön kehittämistyön apuvälineenä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10623
Title: Henkilöstön kehittämisen malli - konsultoinnin ja sisäisen kouluttamisen heikkoudet ja vahvuudet henkilöstön kehittämistyön apuvälineenä
Author: Ruusuvuori, Helena
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2001-02-19
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10623
Thesis level: master's thesis
Abstract: Muutoksesta on tullut pysyvä olotila myös suomalaisessa yritysmaailmassa. Työelämän muutosta ovat vauhdittaneet teknologian nopea kehitys ja automaatio, jotka ovat muuttaneet useimpien alojen toimintatavat ja tehtävät. Tämä edellyttää kaikilta yksilöiltä ja organisaatioilta jatkuvaa sopeutumista ja uusiutumista, jotta muutoksen vauhti ei pysähdy. Tässä muutoksessa elämisestä ovat hyötyneet ja hyötyvät edelleen henkilöstön kehittämisen alueella toimivat konsultointitoiminta sekä organisaatioiden sisäinen koulutustoiminta. Koulutusalan kasvu on ollut nopeaa ja sen merkitys yritysmaailmassa on selvästi muuttunut. Myös yritysten sisäinen koulutustoiminta on löytänyt uusia toimintakuvioita. Tutkimustavoitteena oli tutkia yritysorganisaatiossa tapahtuvaa henkilöstön kehittämistyötä. Kehittämistyötä tarkasteltiin sen apuvälineiden, konsultoinnin ja sisäisen koulutuksen, kautta. Tutkimuksen kohdetta lähestyttiin neuvontaopillisesta näkökulmasta, jolloin tarkastelun kohteena on asiakassuhde, missä konsultti ja sisäinen kouluttaja ovat neuvojina ja muutokseen saattajina. Tutkimus keskittyi tarkastelemaan suomalaisia yksityisen sektorin yrityksiä. Metodina tutkimuksessa käytettiin käsitteellistä tutkimusotetta, minkä avulla laadittiin määrityksiä tutkimuksen kohteena olevalle aiheelle. Tutkimuksellisena tarkoituksena oli tehdä tulkintoja siitä miten konsultoinnin ja sisäinen kouluttamisen heikkoudet ja vahvuudet henkilöstön kehittämismuotoina eroavat toisistaan, kun niitä tarkastellaan oppimisen, laadun ja tehokkuuden valossa. Tutkimusmenetelmänä käytettiin pelkästään kirjalliseen materiaaliin tukeutuvaa laadullista tutkimusta. Koska tutkimuskohteena oli suomalainen henkilöstön kehittäminen, kirjallinen materiaali koostui pääosin suomalaisesta alan tutkimustiedosta. Tutkimuksen alussa on yleiskuvaus henkilöstön kehittämistyöstä. Siinä kerrotaan suomalaisen henkilöstöhallinnon ja henkilöstön kehittämisen historiasta ja kehityksestä aina 1940-luvulta nykypäiviin saakka. Kuvaus jatkuu arvioinnilla kehittämistyön tulevaisuudesta. Henkilöstön kehittämistyön apuvälineitä, konsultointia ja sisäistä kouluttamista, tutkimalla selvitetään, mitä piilee käsitteiden takana ja mitkä ovat näiden apuvälineiden yleiset toimintamallit. Konsulttien ja sisäisten kouluttajien roolien ja toimintamallien kautta tuodaan esille konsultoinnin ja sisäisen kouluttamisen heikkoudet ja vahvuudet henkilöstön kehittämistyön apuvälineinä. Esille tulleita konsultoinnin ja sisäisen kouluttamisen vahvuuksia ja heikkouksia henkilöstön kehittämistyössä tarkastellaan tutkimuksen lopussa oppimisen, laadun ja tehokkuuden käsitteiden valossa. Näistä tutkimustuloksista muodostettiin henkilöstön kehittämisen malli, joka antaa kokonaiskäsityksen konsultoinnista ja sisäisestä kouluttamisesta henkilöstön kehittämisen apuvälineinä. Näiden tutkimustulosten mukaan konsultoinnin ja sisäisen koulutuksen välillä on asiakassuhteissa esille tulevia eroavaisuuksia.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: henkilöstön kehittäminen
konsultointi
sisäinen koulutus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.03Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record