Suomalaisten maalausten hintojen kehitys vuosina 1980-2003

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10624
Title: Suomalaisten maalausten hintojen kehitys vuosina 1980-2003
Author: Metsärinta, Sami
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2005-04-04
Language: fin
URI: http://hdl.handle.net/10138/10624
Thesis level: Master’s thesis
Abstract: Tässä tutkielmassa tarkastellaan suomalaisten maalausten reaalihintojen kehitystä vuodesta 1980 vuoteen 2003. Koska huutokauppahuoneilla on merkittävä tehtävä maalausten markkinapaikkana, sai huutokauppojen tarkastelu myös suuren painoarvon tässä työssä. Suomessa on ilmestynyt julkaisuja, joissa on tutkittu taidetta sijoituskohteena ja taiteen hintakehitystä, mutta vastaavaa tutkimusta, jossa olisi laskettu suomalaisille maalauksille hintaindeksi, ei tietääkseni ole julkaistu. Suomalaisten maalausten reaalihintojen kehitystä tarkasteltiin hintaindeksillä. Hintaindeksin konstruointiin käytettiin hedonista menetelmää, joka soveltuu hyvin näin heterogeenisen hyödykkeen tutkimiseen. Indeksi laskettiin käyttämällä aikaosoitinmuuttujamenetelmää, jossa hyödykkeen puhdas hinnanmuutos saadaan suoraan hedoniseen regressiomalliin lisättävän aikaosoitinmuuttujan kertoimesta. Empiirisessä osassa käytetty aineisto on saatu Taidepörssi-julkaisusta, johon on kerätty tietoja Suomessa huutokaupoissa myydyistä suomalaisista maalauksista vuodesta 1979 vuoteen 2003. Hinnan lisäksi aineisto pitää sisällään tiedot maalauksen tekijästä, tekotavasta, koosta, signeerauksesta, maalausvuodesta, myyntipaikasta, myyntivuodesta ja mahdollisesta teoksen nimestä. Reaalisia indeksejä konstruoitiin useita. Varsinaisen taidehintaindeksin lisäksi konstruoitiin myös erillinen indeksi Kultakauden maalauksille sekä nais- ja miestaiteilijoille. Suomalaisten maalausten reaalihinnat eivät ole ylittäneet vuoden 1980 tasoa vuoden 1991 jälkeen. Indeksistä voidaan havaita, että ilman 1980-luvun lopun markkinoiden ylikuumenemista on maalausten hintakehitys ollut suhteellisen vakaata. Tutkimuksessa havaittiin, että maalaukset eivät säilyttäneet reaaliarvoaan tarkasteltavan ajanjakson aikana. Taidetta verrattiin sijoituskohteena asuntoihin ja osakkeisiin käyttämällä asuntohintaindeksiä ja HEX-indeksiä. Kehitys näillä kolmella indeksillä oli vuodesta 1980 vuoteen 1992 saman suuntainen. Vuodesta 1993 asuntojen ja osakkeiden hinnat lähtivät pitkän ja jyrkän laskun jälkeen taas nousemaan, mutta maalausten reaalihinnat jatkoivat laskua. Vasta vuonna 1996 nousua alkoi tapahtua vähitellen. MILGROM, P - WEBER, R . (1982): A Theory of Auctions and Competitive Bidding. Econometrica, 50, 1089-1122. ASHENFELTER, O. - GRADDY, K. (2002): Art Auctions: A survey of empirical studies. NBER Working papers series, working paper 8997. CHANEL, O. - GRARD-VARET, L. - GINSBURGH, V. (1996): The relevance of hedonic price indices. Journal of Cultural Economics, 20, 1-24.
Description: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: taideteokset
maalaukset
huutokauppa
hedoninen menetelmä
taidehintaindeksi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.97Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record