"Kappaleen matkaa jotain hyvää" - Lastensuojelun viikonloppuperhesijoitus avohuollon sosiaalityöntekijän näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10656
Title: "Kappaleen matkaa jotain hyvää" - Lastensuojelun viikonloppuperhesijoitus avohuollon sosiaalityöntekijän näkökulmasta
Author: Isoniemi, Riina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2000-09-06
URI: http://hdl.handle.net/10138/10656
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan viikonloppuperhesijoituksia, joilla tarkoitetaan lastensuojelulain 14 §:n mukaisia, avohuollon tukitoimena toteutettavia sijoituksia perhehoitoon. Käytännössä kyse on lastensuojelun asiakkaana olevan lapsen lyhytaikaisesta sijoittamisesta sosiaaliviraston hyväksymään yksityiskotiin, jota kutsutaan perhekodiksi. Viikonloppuperhesijoitukset ovat suunnitelmallisia ja säännöllisin väliajoin tapahtuvia sijoituksia. Tutkielmassa viikonloppuperhesijoituksia tarkastellaan lastensuojelun avohuollossa työskentelevien sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta. Tutkimusaineiston muodostavat yhdeksän Helsingin kaupungin sosiaalivirastossa työskentelevän sosiaalityöntekijän teemahaastattelut. Tutkimustehtävänä on selvittää, millainen tukitoimi viikonloppuperhesijoitus on. Työssä tarkastellaan, miten sosiaalityöntekijät käyttävät viikonloppuperhesijoitusta työssään ja millaisena tukitoimena he viikonloppuperhesijoituksen näkevät. Viikonloppuperhesijoitusta tarkastellaan sekä asiakasperheen että lastensuojelutyön kokonaisuuden kannalta. Viikonloppuperhesijoituksia käytetään paikkaamaan perheen oman sosiaalisen verkoston puutetta. Sosiaalityöntekijät tarjoavat viikonloppuperhesijoituksia erityisesti yksinhuoltajaäideille, joilla on paljon lapsia tai kenties yksi, hyvin vaativa lapsi. Vanhemmalla on usein myös mielenterveysongelmia, avuttomuutta ja uupumusta. Sijoituksen tavoitteista esille nousi erityisesti vanhemman jaksamisen tukeminen. Äidille halutaan tarjota mahdollisuus omaan aikaan ja lepoon, jotta hän jaksaisi taas perheensä kanssa. Äitiyden tukemisen lisäksi tavoitteena on myös vanhemmuuden arviointi. Viikonloppuperhesijoitus tarjoaa sosiaalityöntekijöille mahdollisuuden arvioida perheen tilannetta uudesta näkökulmasta. Viikonloppuperhesijoitus antaa sosiaalityöntekijöille tietoa, jota he eivät voi saada tapaamalla perhettä toimistossa tai kotikäynnillä. Viikonloppuperhesijoituksen toteutuessa suunnitellulla tavalla sosiaalityöntekijät näkevät sen olevan lapsen edun mukainen. Aikuisen läsnäolo ja lapsen sitä kautta kokema turvallisuus nousivat sosiaalityöntekijöiden puheissa tärkeiksi lapsen etua selittäviksi tekijöiksi. Viikonloppusijoitusten nähtiin useimmissa tapauksissa olleen lapsen kannalta erinomaisen hyvin onnistuneita. Haastatteluissa sosiaalityöntekijät toivat esille työnsä tämän päivän todellisuuden: avohuollon kehittämisestä huolimatta resurssit eivät ole haastateltavien mukaan sittenkään riittäneet tai ne eivät ole olleet tarpeeksi ajoissa käytettävissä. Nykyisessä avohuoltoa korostavassa ilmapiirissä sosiaalityöntekijät kokevat paineita käyttää avohuollon tukitoimia entistä pidempään ja tuloksellisemmin. Sen seurauksena viikonloppuperhesijoituksia on joissakin tapauksissa käytetty tilanteissa, joissa sosiaalityöntekijä on pohtinut jo huostaanoton mahdollisuutta. Sosiaalityöntekijän päätöksen taustalla on paitsi lastensuojelulain kriteerit niin myös lastensuojelutyön yleinen oikeudellistuminen. Tutkielman tärkeimpänä lähteenä on haastatteluaineisto. Muita keskeisiä lähteitä ovat lastensuojelulaki ja siitä kirjoitetut soveltamisohjeet sekä lähinnä 1990-luvun suomalaista lastensuojelutyötä koskevat tutkimukset.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: lastensuojelu
perhekodit
avohuolto
viikonloppuperhesijoitus
Discipline: Social Work
Sosiaalityö
Socialt arbete


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.20Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record