"Kappaleen matkaa jotain hyvää" - Lastensuojelun viikonloppuperhesijoitus avohuollon sosiaalityöntekijän näkökulmasta

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntapolitiikan laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Samhällspolitiska institutionen sv
dc.contributor.author Isoniemi, Riina
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:30:32Z
dc.date.available 2009-09-08T09:30:32Z
dc.date.issued 2000-09-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/10656
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tutkielmassa tarkastellaan viikonloppuperhesijoituksia, joilla tarkoitetaan lastensuojelulain 14 §:n mukaisia, avohuollon tukitoimena toteutettavia sijoituksia perhehoitoon. Käytännössä kyse on lastensuojelun asiakkaana olevan lapsen lyhytaikaisesta sijoittamisesta sosiaaliviraston hyväksymään yksityiskotiin, jota kutsutaan perhekodiksi. Viikonloppuperhesijoitukset ovat suunnitelmallisia ja säännöllisin väliajoin tapahtuvia sijoituksia. Tutkielmassa viikonloppuperhesijoituksia tarkastellaan lastensuojelun avohuollossa työskentelevien sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta. Tutkimusaineiston muodostavat yhdeksän Helsingin kaupungin sosiaalivirastossa työskentelevän sosiaalityöntekijän teemahaastattelut. Tutkimustehtävänä on selvittää, millainen tukitoimi viikonloppuperhesijoitus on. Työssä tarkastellaan, miten sosiaalityöntekijät käyttävät viikonloppuperhesijoitusta työssään ja millaisena tukitoimena he viikonloppuperhesijoituksen näkevät. Viikonloppuperhesijoitusta tarkastellaan sekä asiakasperheen että lastensuojelutyön kokonaisuuden kannalta. Viikonloppuperhesijoituksia käytetään paikkaamaan perheen oman sosiaalisen verkoston puutetta. Sosiaalityöntekijät tarjoavat viikonloppuperhesijoituksia erityisesti yksinhuoltajaäideille, joilla on paljon lapsia tai kenties yksi, hyvin vaativa lapsi. Vanhemmalla on usein myös mielenterveysongelmia, avuttomuutta ja uupumusta. Sijoituksen tavoitteista esille nousi erityisesti vanhemman jaksamisen tukeminen. Äidille halutaan tarjota mahdollisuus omaan aikaan ja lepoon, jotta hän jaksaisi taas perheensä kanssa. Äitiyden tukemisen lisäksi tavoitteena on myös vanhemmuuden arviointi. Viikonloppuperhesijoitus tarjoaa sosiaalityöntekijöille mahdollisuuden arvioida perheen tilannetta uudesta näkökulmasta. Viikonloppuperhesijoitus antaa sosiaalityöntekijöille tietoa, jota he eivät voi saada tapaamalla perhettä toimistossa tai kotikäynnillä. Viikonloppuperhesijoituksen toteutuessa suunnitellulla tavalla sosiaalityöntekijät näkevät sen olevan lapsen edun mukainen. Aikuisen läsnäolo ja lapsen sitä kautta kokema turvallisuus nousivat sosiaalityöntekijöiden puheissa tärkeiksi lapsen etua selittäviksi tekijöiksi. Viikonloppusijoitusten nähtiin useimmissa tapauksissa olleen lapsen kannalta erinomaisen hyvin onnistuneita. Haastatteluissa sosiaalityöntekijät toivat esille työnsä tämän päivän todellisuuden: avohuollon kehittämisestä huolimatta resurssit eivät ole haastateltavien mukaan sittenkään riittäneet tai ne eivät ole olleet tarpeeksi ajoissa käytettävissä. Nykyisessä avohuoltoa korostavassa ilmapiirissä sosiaalityöntekijät kokevat paineita käyttää avohuollon tukitoimia entistä pidempään ja tuloksellisemmin. Sen seurauksena viikonloppuperhesijoituksia on joissakin tapauksissa käytetty tilanteissa, joissa sosiaalityöntekijä on pohtinut jo huostaanoton mahdollisuutta. Sosiaalityöntekijän päätöksen taustalla on paitsi lastensuojelulain kriteerit niin myös lastensuojelutyön yleinen oikeudellistuminen. Tutkielman tärkeimpänä lähteenä on haastatteluaineisto. Muita keskeisiä lähteitä ovat lastensuojelulaki ja siitä kirjoitetut soveltamisohjeet sekä lähinnä 1990-luvun suomalaista lastensuojelutyötä koskevat tutkimukset. en
dc.language.iso fi
dc.subject lastensuojelu fi
dc.subject perhekodit fi
dc.subject avohuolto fi
dc.subject viikonloppuperhesijoitus fi
dc.title "Kappaleen matkaa jotain hyvää" - Lastensuojelun viikonloppuperhesijoitus avohuollon sosiaalityöntekijän näkökulmasta fi
dc.identifier.laitoskoodi 7051
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.subject.discipline Social Work en
dc.subject.discipline Sosiaalityö fi
dc.subject.discipline Socialt arbete sv
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.20Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record