Valtion asioita, aatteellisia yhteenliittymiä ja arjen valintoja : politiikka-käsitteen käyttö lukion yhteiskuntatiedon oppikirjoissa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10662
Title: Valtion asioita, aatteellisia yhteenliittymiä ja arjen valintoja : politiikka-käsitteen käyttö lukion yhteiskuntatiedon oppikirjoissa
Author: Miestamo, Aino-Inkeri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2008-05-07
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10662
Thesis level: master's thesis
Abstract: Useimmilla on vankka mielipide siitä, onko politiikka kiinnostavaa. Se, mitä politiikka oikeastaan on, on vaikeampi kysymys, josta edes politiikan tutkimuksessa ei vallitse yksimielisyyttä. Tässä tutkimuksessa selvitetään, miten lukion yhteiskuntaopin ensimmäisen kurssin oppikirjoissa käytetään politiikka-käsitettä. Aineistona ovat kaikki viisi uusimpien, vuoden 2003 opetussuunnitelman perusteiden mukaista oppikirjaa. Tutkimuksella on kahtalainen tavoite: käytännöllinen tavoite on tarjota virikkeitä keskusteluun yhteiskuntaopin sisällöllisestä ja didaktisesta kehittämisestä ja teoreettinen tavoite on osallistua keskusteluun itse politiikan käsitteen sisällöstä. Aineisto analysoidaan kolmen politiikantutkijan, Andrew Heywoodin, Adrian Leftwichin ja Kari Palosen, politiikkateoretisoinneista yhdistellyn kuusiluokkaisen jaottelun avulla, jossa keskeinen ajatus on poliittisten ilmaisujen erottaminen tila- tai aikametaforiin sekä asioihin tai toimintaan Tässä jaottelussa politiikka on niukimmillaan suppeaa tilapolitiikkaa, jossa politiikka ankkuroituu valtion hallintoon sekä virkamiesten ja poliitikkojen toimintaan. Laajassa tilapolitiikassa politiikka on julkisia asioita, joiden hoitaminen kuuluu kaikille aktiivisille kansalaisille. Laajimmillaan politiikka on aikapolitiikkaa, kaiken toiminnan mahdollinen aspekti, jolloin kuka tahansa voi olla poliittinen toimija. Jokaisessa kolmessa pääluokassa politiikkamaininnat voivat olla joko nimittäviä eli kuvailla politiikan areenaa, alaa ja toimijoita, tai operatiivisia, jolloin kuvaillaan poliittista toimintaa, keinoja, syitä ja perusteluja. Tutkimusmenetelmänä on laadullinen sisällönanalyysi. Analyysin tuloksena politiikkajaottelu täydentyy yhdeksänluokkaiseksi: nimittävän ja operatiivisen ulottuvuuden rinnalle rakentuu transitorinen, tulos- ja muutosmaininnat kattava ulottuvuus. Transitorisessa suppeassa tilapolitiikassa viitataan hallinnossa määriteltyihin toimintaohjelmiin ja suunnitelmiin sekä muutoksiin tällaisissa ohjelmissa ja linjauksissa. Transitorinen laaja tila viittaa ihmisten jatkuvaan yhteistoimintaan eriävien intressien yhteensovittamiseksi institutionalisoitujen rakenteiden puitteissa sekä muutoksiin tällaisessa toiminnassa tai instituutiorakenteissa. Transitorinen aikapolitiikka merkitsee poliittisen toiminnan avautumista kaikkialla läsnä olevaksi elämänpolitiikaksi, jolloin kaikki inhimillinen vuorovaikutus on politiikkaa. Tällä hetkellä käytössä olevien yhteiskuntatiedon oppikirjojen politiikka-käsitteen käyttö on hyvin vahvasti sidoksissa suppeaan tilaan, valtion toimintaan, jossa tavallisilla kansalaisilla ei ole mitään roolia. Aikapolitiikan mainintoja, joissa politiikka on itsestäänselvästi osa jokaisen kansalaisen elämää, on koko aineistosta vain kolme prosenttia. Jopa laajaan tilaan kytkeytyvää politiikkaa, jota periaatteessa voisi avata kohti aktiivisten kansalaisten omaehtoista toimintaa, käsitellään useissa kirjoissa pääsääntöisesti järjestelmäkeskeisesti, muodolliseen demokraattiseen järjestelmään kiinnittyen. Laajaan tilapolitiikkaan kuitenkin viitataan kaikissa kirjoissa melko monella maininnalla ja myös niissä kirjoissa, joissa laajan tilapolitiikan käsittely on enimmäkseen järjestelmäkeskeistä, on lisäksi ainakin satunnaisia välähdyksiä aktiivisten kansalaisten omaehtoisesta toiminnasta. Myös jonkinlaisia viittauksia aikapolitiikkaan on kaikissa kirjoissa. Oppikirjat eroavat toisistaan huomattavasti sekä politiikan sisältöpainotuksissa että politiikkailmaisujen teoreettisuuden tasossa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: käsiteanalyysi
politiikka
yhteiskuntaoppi
oppikirjat
lukio


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.42Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record