Snabbkolonisationslagen i den finlandssvenska pressen 1940-1941

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10667
Title: Snabbkolonisationslagen i den finlandssvenska pressen 1940-1941
Author: Selander, Mikael
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2000-09-07
Language: sv
URI: http://hdl.handle.net/10138/10667
Thesis level: master's thesis
Abstract: I mars 1940 slutade vinterkriget med Finlands förlust mot ett övermäktigt Sovjetunionen. Fredsslutet innebar stora territoriella förluster, av vilka den viktigaste var förlusten av östra Viborgs län. Ungefär 400 000 personer blev utan hem och utkomst, av dem en stor del jordbrukare jämte familjer. Behovet av jord för denna fördrivna befolkning erkändes omedelbart och redan i juni 1940 godkände riksdagen snabbkolonisationslagen, officiellt Lagen om snabbkolonisation av den förflyttade befolkningen. På grund av fortsättningskrigets början bara ett år senare hann snabbkolonisationslagen inte få någon reell betydelse. Detta hindrar inte att den utgjorde en av de viktigaste politiska tvistefrågorna under den tid då man trodde att den skulle omsättas i verkligheten. Som material för arbetet har i princip använts hela den finlandssvenska pressen under perioden april 1940-juni 1941. Fyra dagstidningar, nämligen Hufvudstadsbladet, Vasabladet, Arbetarbladet och Syd-Österbotten har genomgåtts nummer för nummer. För de övriga tidningarna och tidskrifterna har det digra materialet i Brages pressarkiv utnyttjats. Arbetet visar att snabbkolonisationsfrågan väckte stort intresse i den finlandssvenska pressen, vilken intog en enhetligt negativ ställning till den tolkning av snabbkolonisationslagen, som omfattades av myndigheterna. I detta samfällda motstånd ingick också socialdemokraternas organ Arbetarbladet och den svenska pressen i Österbotten, där konsekvenserna av snabbkolonisationen skulle ha varit obetydliga. I arbetet har pressens argument mot snabbkolonisationslagens avsedda tillämpning indelats i tre huvudgrupper: de ekonomiska, de som gällde lantarbetarnas utkomst och de nationella. Den svenskspråkiga pressen använde i sin text oftast flera olika argument på en gång, vilket var naturligt med tanke på att de alla verkade i samma riktning. Den indelning av argumenten i olika grupper, som jag har använt, är därför berättigad närmast som efterhandskonstruktion för att bättre åskådliggöra de olika motiven bakom skriverierna. Pressens stora intresse för ärendet liksom också Svenska folkpartiets verksamhet och inkallandet av folktinget visar att den svenska befolkningen uppfattade snabbkolonisationen som ett mycket allvarligt hot mot sin existens. Det är svårt att utreda i vilken mån denna uppfattning var berättigad. I vilket fall som helst är det klart att en del av de tolkningar för en orealistisk hotbild, som Silvo Hietanen framför i sitt verk "Siirtoväen pika-asutuslaki 1940", inte kan omfattas.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: 1940-1941
pika-asutuslaki - lehdistö - suomenruotsalaiset
kielikysymys - asutuspolitiikka - Suomi
snabbkolonisationslagen - tidningspress - finlandssvenskar
språkfrågan - kolonisationspolitik - Finland


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.10Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record