Semiotics of Democracy : language legislation explaining Slovakian democracy

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10679
Title: Semiotics of Democracy : language legislation explaining Slovakian democracy
Author: Turunen, Jaakko
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2008-05-12
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10679
Thesis level: master's thesis
Abstract: Kirjallisuudessa Slovakian poliittinen kehitys 1990-luvulla on herättänyt hämmennystä. Slovakiaa kuvataan Itä-Euroopan ongelmalapseksi tai poikkeustapaukseksi. Slovakian poikkeavuus on kuitenkin käytettyjen metodien synnyttämä harhakuva. Venäläisen kulttuurisemiotiikan ja Essexin koulukunnan jälki-strukturalistisen metodin avulla Slovakian 1990-luvun poliittisten tapahtumien alta paljastuvat tyypilliset demokraattiset kysymykset poliittisen yhteisön rajoista ja poliittisen toimijan legitiimiydestä. Johdannon jälkeisessä toisessa luvussa käydään läpi Slovakian merkittävimmät hämmennystä aiheuttaneet poliittiset tapahtumat 1990-luvulla. Kriittinen analyysi aikaisemmista teorioista kolmannessa luvussa osoittaa niiden sidonnaisuuden vallitseviin käsityksiin toiminnan rationaalisuudesta. Tämän takia tapahtumien merkitykset ovat saaneet vääriä painotuksia teorioissa. Neljännessä luvussa perehdytään Essexin koulukunnan jälki-strukturalistiseen teoriaan ja metodiin sekä venäläisen kulttuurisemiotiikan käsitteisiin kulttuurisesta kielestä, tekstistä, keskustasta ja periferiasta. Essexin koulukunnan diskurssianalyyttinen metodi yhdistetään venäläisen kulttuurisemiotiikan käsitteisiin kulttuurisesta keskustasta ja periferiasta. Tämä teoreettinen ja metodologinen apparaatti mahdollistaa viidennessä luvussa 1990-luvulla tehtyjen kielilakien ja niihin liittyvien parlamenttikeskustelujen analyysin. Tätä analyysia alustaa venäläisen kulttuurisemiotiikan teoria kulttuurin keskustan ja periferian välisestä dynamiikasta. Slovakiassa vallitsevana, keskustan kulttuurisena tekstinä toimii kansallisromanttinen kulttuurinen teksti, joka strukturoi myös nykypäivän poliittista keskustelua. Kansallisromanttisen tekstin mukaan Slovakian kansa on ensisijainen poliittinen toimija ja valtio sen edustaja. Perifeerisenä ja fragmentaarisena vastatekstinä toimii kosmopoliittis-universalistinen teksti, joka painottaa poliittisen vallan antamista yksilöille valtion kustannuksella. Analyysista paljastuu kansallisromanttisen tekstin vaikutus vuosien 1990 ja 1995 kielilakien ja niistä käytyjen keskusteluiden maailmankuvissa. Vuoden 1999 vähemmistökielilaki on muodoltaan kosmopoliittis-universalistisen tekstin mukainen, mutta parlamenttikeskustelussa nähdään tämän perifeerisen tekstin heikkous keskustan tekstin suhteen.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: democracy
semiotics
demokratia
kielilaki
semiotiikka
Slovakia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.77Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record