Tietoyhteiskunnan rakentaminen kunnassa : Miten Suomen tietoyhteiskuntastrategia ohjaa kuntaorganisaation toimintaa?

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10686
Title: Tietoyhteiskunnan rakentaminen kunnassa : Miten Suomen tietoyhteiskuntastrategia ohjaa kuntaorganisaation toimintaa?
Author: Junnila, Anna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2001-11-06
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10686
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa selvitetään, ohjaako Suomen tietoyhteiskuntastrategia kunnan työelämän kehittämistä tietoyhteiskunnassa sekä miten tiedon ja osaamisen kehittäminen ja hallinta toteutuu. Valtiovallan tavoitteena on ohjata strategioilla tietoyhteiskunnan rakentamista niin, että kaikilla kansalaisilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet sen käyttöön. Suomen tietoyhteiskuntastrategian on laatinut valtiovarainministeriön aloitteesta Sitra. Strategian tavoitteena on, että Suomi on tietoyhteiskuntakehityksen kärkimaa. Tietoyhteiskunnan kehittäminen tapahtuu yhteistyössä eri osapuolien, yksilöiden, julkisen sektorin ja elinkeinoelämän kanssa. Kunnilla on merkittävä osuus tietoyhteiskunnan rakentamisessa ja palvelujen tarjoamisessa. Jotta kunnat pystyisivät tarjoamaan tietoyhteiskunnan palveluita asukkailleen, on niillä oltava ammattitaitoista henkilökuntaa. Tämän vuoksi henkilökunnan osaamisen kehittäminen on tärkeää. Suomen tietoyhteiskuntastrategiassa on laadittu strategisia päämääriä, joiden mukaan tietoyhteiskuntaa tulisi kehittää. Tutkimuksen tavoitteena on arvioida toteutuuko Suomen tietoyhteiskuntastrategian päämäärät yhden kunnan kehittämistyössä. Tutkimus esittelee tietoyhteiskuntaan ja työelämän kehitykseen liittyviä tekijöitä. Tietoyhteiskunta muuttaa työelämää monella tapaa. Tietoliikenneyhteydet ja verkostoituminen muuttavat toimintatapoja ja asiantuntijatehtävät lisääntyvät. Tiedon ja osaamisen kehittämisestä tulee entistä tärkeämpää, sillä tietotulvan hallintaan ja tiedon hyödyntämiseen tarvitaan uusia taitoja. Tutkimus on kvalitatiivinen yhden tapauksen tapaustutkimus, jossa tutkitaan tietoyhteiskunnan rakentamista Espoon kaupungissa. Kirjallinen tutkimusaineisto koostuu tietoyhteiskuntastrategiaan, tietoyhteiskuntakehitykseen ja työelämän muutoksiin liittyvästä kirjallisuudesta. Empiriaosan tutkimusaineistona ovat haastattelut ja dokumentti- ja strategia-aineisto. Espoon kaupungissa on laadittu omat tietoyhteiskunta- ja tietohallintostrategiat. Kaupungissa tietoyhteiskunnan kehittäminen on hyvin tietotekniikkapainotteista. Kaupungin tavoitteena on parantaa kuntalaisten palvelua verkottamalla kunnan palveluita. Henkilöstön suhteellisen korkean keski-iän vuoksi tarvitaan paljon tietotekniikkakoulutusta, jotta asiakkaiden tarpeisiin voitaisiin vastata. Ongelmana on myös, että kaikilla kaupungin työntekijöillä ei ole mahdollisuutta käyttää tietokonetta. Suomen tietoyhteiskuntastrategian merkitys Espoon kaupungin tietoyhteiskuntatyössä näkyy lähdeaineistona ja suunnannäyttäjänä. Rakenteellisesti strategiat ovat erilaiset ja niissä painotetaan eri asioita, vaikka osaamisen kehittäminen nähdään kummassakin tärkeänä. Suurena kuntana Espoolla on varaa panostaa tietoyhteiskunnan rakentamiseen. Suomen tietoyhteiskuntastrategia ohjaakin parhaiten tietoyhteiskunnan kehittämistä suurissa ja varakkaissa kunnissa, joilla on hyvät resurssit tietoyhteiskunnan rakentamiseen.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: tietoyhteiskunta
kunta
työelämän kehittäminen
osaaminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.98Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record