Lähtemisen ja saapumisen kulttuurinen problematiikka - kiinalaisen sisäpuolisuuden ja ulkopuolisuuden kohtaaminen

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/10688
Title: Lähtemisen ja saapumisen kulttuurinen problematiikka - kiinalaisen sisäpuolisuuden ja ulkopuolisuuden kohtaaminen
Author: Uronen, Miia
Contributor: University of Helsinki, Social and Cultural Anthropology (Department of Sociology)
Thesis level: Master's thesis
Abstract: Tutkielman tarkoitus on tarkastella ihmisten globaaleja liikkeitä kulttuurin näkökulmasta: Mitä merkitsee, että ihmiset liikkuvat paikasta toiseen? Tavoitteena on osoittaa, että kulttuuri ei "virtaile" itsestään vaan kulkee ihmisten mukana. Sen keskeinen sisältö ei katoa tai muutu silmänräpäyksessä: materiaalinen kulttuuri voi muuttua, mutta ydin säilyy. Tarkastelen, mitä tuo ydin voi olla – mitä ihmiset todella kuljettavat mukanaan, ja miten he säilyttävät sen. Etnografisesti tutkielma käsittelee ulkokiinalaisia ja kiinalaista kulttuuria, jota he edustavat, mutta joka poikkeaa Kiinan kulttuurista. Kyseessä ovat eri "kulttuurit", jotka jakavat kuitenkin jonkinlaisen yhteisen ja yhdistävän yleisen kategorian ja identiteetin määrittäjän, kiinalaisuuden. Tuon esille niitä arkielämän tapoja, jotka ulkokiinalaiset (perheet) mieltävät kiinalaisiksi, ja joiden avulla he uusintavat itsensä kulttuurisesti. Näitä tapoja voidaan pitää ilmaisuna siitä, kuinka ulkokiinalaiset jäsentävät paikkaansa maailmassa, ja mitkä ovat ne kulttuuriset resurssit tai lähtökohdat, joiden avulla he tekevät maailmasta itselleen ymmärrettävän. Kiinalaiset sisä- ja ulkopuolen sekä keskus–periferian kategoriat ovat koko kiinalaisen käsitteellisen maailman perusta ja näkyvät kaikkialla yhteiskunnassa. Niiden avulla määritellään erityisesti sosiaalisia suhteita: kuka on sisä- tai ulkopuolinen, ja kuinka ulkopuolinen kohdataan. Tärkeimpänä tavoitteenani on selvittää, mitä tapahtuu, kun sisä- ja ulkopuolen kiinalaiset kulttuurit kohtaavat. Lähdeaineisto koostuu relevantista teoreettisesta ja etnografisesta kirjallisuudesta sekä omasta tutkimusmateriaalistani (mm. muistiinpanoja, haastattelunauhoja, kenttäpäiväkirja), jonka keräsin pääasiallisesti Pekingissä 1998-99. Ihmisten globaalit liikkeet voidaan nähdä strategioina: Yksilöt liikuvat paikasta toiseen ja käyttävät strategisesti hyväkseen eri valtioiden tarjoamia etuja maksimoidakseen itselleen koituvaa hyötyä. Toisaalta liikkeet ovat myös historillisia, väistämättömiä prosesseja, jotka voidaan kytkeä suuriin makrohistoriallisiin muutoksiin. Inhimillinen liikkuvuus mahdollistaa kulttuurin monimuotoisuuden säilymisen. Kansojen historia on aina ollut yhteenpunoutunut, ja ihmiset ovat rakentaneet kulttuurinsa vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Kiinalaisen sisä- ja ulkopuolisuuden kohdatessa ulkopuolisen täytyy läpäistä “muodonmuutosprosessi”. Tämä prosessi tapahtuu henkilöiden välillä oleviin yhteisiin tai samanlaisiin ominaisuuksiin ja identiteetteihin vetoamalla. Sisäpuoliset jakavat keskenään jonkin yhteisen kategorian, ovat "samanlaisia". Tämä on kohtaamisten keskeisin sisältö: ulkokiinalaisilla on halutessaan kaikki mahdollisuudet läpäistä melko nopeasti ja helposti muodonmuutosprosessi. Heillä on yhteisiä ja samanlaisia ominaisuuksia ja identiteettejä sisäpuolen kanssa: esi-isät, kotipaikka, kieli ja osittain kiinalainen arvo-orientaatio. Vaikka "autenttinen" kiinalaisuus on sekä ulko- että sisäkiinalaisten kohdalla toteuttanut omaa prosessiaan, ja sen ulkoiset piirteet voivat poiketa toisistaan hyvinkin paljon, nämä kaksi "kulttuuria" jakavat kuitenkin jonkinlaisen yhden ja yhteisen "habituksen kaltaisen" kokonaisuuden.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
URI: http://hdl.handle.net/10138/10688
Date: 2004-05-03
Subject: transnationalismi
ulkokiinalaiset - ulkokiinalaisuus
Kiina - kulttuuri
Kiina - siirtolaisuus
kulttuuri - uusintaminen
keskus-periferia
migraatio


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.44Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record