Päiväkodin sosiaalistava tehtävä - lastentarhanopettajien käsityksiä lasten häiritsevän käyttäytymisen kohtaamisesta

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10693
Title: Päiväkodin sosiaalistava tehtävä - lastentarhanopettajien käsityksiä lasten häiritsevän käyttäytymisen kohtaamisesta
Author: Peltonen, Petra
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2003-12-15
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10693
Thesis level: master's thesis
Discipline: Social Work
Sosiaalityö
Socialt arbete
Abstract: Pro gradu - tutkielma analysoi helsinkiläisten lastentarhanopettajien käsityksiä lasten häiritsevästä käyttäytymisestä ja siihen puuttumisesta. Lähtökohtana on ajatus päiväkodin sosiaalistavasta tehtävästä. Päiväkoti voidaan nähdä pienoisyhteiskuntana,johon lapsi sosiaalistetaan. Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tarkoituksena on kartoittaa häiritsevän käyttäytymisen ilmiötä. Kysymykseen vastataan tutkimalla, miten lapsen käyttäytyminen määrittyy häiritseväksi päiväkodissa ja millaisia selitysmalleja lapsen häiritsevälle käyttäytymiselle annetaan. Toisessa tutkimuskysymyksessä tarkastellaan sitä, millaisin keinoin häiritsevään käyttäytymiseen puututaan. Tarkastellaan konkreettisia kurinpidollisia toimia, joilla häiritsevään käyttäytymiseen puututaan. Lisäksi analysoidaan sitä, kuinka puuttumista pyritään oikeuttamaan. Tutkimuksen aineisto käsittää kaksitoista haastattelua. Haastateltavat ovat Helsingin kunnallisessa päivähoidossa lastentarhanopettajina työskenteleviä naisia. Haastateltavien ikäjakauma on 22-55 vuotta, ja heidät on valittu eri alueen päiväkodeista pääasiassa ryhmistä, joissa lapset ovat 3-6- vuotiaita. Lasten häiritsevä käyttäytyminen päiväkodissa ilmenee normin vastaisena toimintana, josta koetaan olevan häiriötä toisille lapsille, lapselle itselleen tai päivähoidon henkilöstölle. Kun käyttäytyminen määritellään häiritseväksi, haetaan selitystä joko lapseen itseensä liittyvistä tekijöistä, perheen tilanteesta tai päivähoidon toimintaympäristön piirteistä. Lasten häiritsevään käyttäytymiseen puututaan päiväkodissa kurinpidollisin toimenpitein. Näistä yleisimmin käytetään sanallista rajoittamista. Kun se ei auta, turvaudutaan muihin keinoihin, kuten fyysiseen rajoittamiseen. Kurinpitoa pyritään oikeuttamaan vetoamalla kollegojen ja asiantuntijoiden näkemyksiin. Päivähoidon sosiaalistava tehtävä on rakenteella oikeutettua sosialisaatiota, jonka tarkoituksena on tukea lasta toimimaan yhteiskunnan jäsenenä. Mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe olisi tarkastella erikseen käsityksiä tyttöjen ja poikien häiritsevästä käyttäytymisestä. Mielenkiintoista olisi myöskin laajentaa aineistoa mieslastentarhanopettajien näkökulmilla.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: lapset
päiväkodit
lastentarhat
poikkeava käyttäytyminen
sosialisaatio
kuri
lastentarhanopettajat


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.77Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record