Yritysjohdon kannustinpalkkaus osakkeenomistajien varallisuuden kasvattajana. Näkökulmia organisaation taloustieteeseen

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/10703
Title: Yritysjohdon kannustinpalkkaus osakkeenomistajien varallisuuden kasvattajana. Näkökulmia organisaation taloustieteeseen
Author: Nousiainen, Lauri
Contributor: University of Helsinki, Department of Political Science
Thesis level: Master's thesis
Abstract: Tutkielman tarkoituksena on selvittää yritysjohdon kannustinpalkkauksen merkitys yrityksen osakkeenomistajien varallisuuden kasvattajana. Tutkielmassa alussa tarkastellaan yrityksen olemassaolon perusteita ja siitä, miten etenkin markkinatransaktioiden kustannusten vuoksi juuri yritys on se toimintakehikko, jossa varallisuuden kasvattaminen tuotantotoiminnalla normaalisti tapahtuu. Tämän jälkeen käsitellään yrityksen omistuksen ja kontrollin eriytymistä, yrityksen osakkeenomistajien ja toimivan johdon välisiä intressiristiriitoja sekä näistä johtuvia ongelmia päämies-agenttimallin valossa. Yritysjohdon ja omistajien intressit eroavat etenkin voitontavoittelun ja riskinottohalukkuuden suhteen. Tyypillisesti omistajien intresseissä on yrityksen tuoton maksimointi pitkällä aikavälillä, kun taas johto saattaa pyrkiä pikemminkin voitontavoitteluun lyhyellä aikajänteellä ja riskien karttamiseen. Yritysjohto karttaa yrityksen liiketoiminnan riskiä enemmän kuin omistajat, koska omistajat voivat hajauttaa oman osakeportfolionsa, mutta yritysjohto ei voi tehdä samaa johtamisensa suhteen. Lisäksi yritysjohdolla voi olla houkutuksena laajentaa yrityksen toimintoja oman valtansa piiriä suurentaakseen yrityksen tuottavuuden kustannuksella. Tutkielmassa käydään läpi intressiristiriitojen ja päämies-agenttikysymysten teoreettinen perusta sekä näiden vaikutuksina syntyvät hyvinvointitappiot osakkeenomistajien näkökulmasta Erilaisilla kannustinjärjestelmillä voidaan ratkaista osakkeenomistajien kannalta ongelmallisia tilanteita sitomalla yrityksen toimivan johdon intressit osakkeenomistajien intresseihin. Tutkielmassa käydään läpi kannustavien agentuurisopimusten keskeisiä periaatteita sekä hahmotetaan optimaalisen agentuurisopimuksen suunnittelua. Erilaisia kannustinpalkkauksen ja -järjestelmien muotoja ovat esimerkiksi vuosittain maksettavat bonukset sekä paljon julkisuutta saaneet optiojärjestelyt, joissa yritysjohto saa osan palkastaan tulevaisuudessa lunastettavina yrityksen osakkeiden osto-optioina. Tutkielmassa luodaan silmäys eri kannustinjärjestelmien ja osakkeenomistajien etuja painottavan omistajalähtöisen johtamismallin juurtumiseen suomalaisessa yritysmaailmassa. Tutkielmaa leimaa asioiden tarkastelu yrityksen osakkeenomistajien hyödyn näkökulmasta. Käytetty teoreettinen kirjallisuus käsittää organisaation taloustieteen artikkeleita ja kirjallisuutta yrityksen teoriasta, corporate governance -kysymyksistä, päämies-agenttiteoriasta sekä optimaalisista agentuurisopimuksista. Teoria perustuu pääasiassa amerikkalaiseen alan kirjallisuuteen ja artikkeleihin.
Description: Endast avhandlingens sammandrag. Pappersexemplaret av hela avhandlingen finns för läsesalsbruk i Statsvetenskapliga biblioteket (Unionsgatan 35). Dessa avhandlingar fjärrutlånas endast som microfiche.Abstract only. The paper copy of the whole thesis is available for reading room use at the Library of Social Sciences (Unioninkatu 35) . Microfiche copies of these theses are available for interlibrary loans.Vain tiivistelmä. Opinnäytteiden sidotut arkistokappaleet ovat luettavissa HY:n keskustakampuksen valtiotieteiden kirjastossa (Unioninkatu 35). Opinnäytteitä lainataan ainoastaan mikrokortteina kirjaston kaukopalvelun välityksellä
URI: http://hdl.handle.net/10138/10703
Date: 2000-04-19
Subject: kannustinjärjestelmät - yritysjohtajat
intressit - osakkaat - yritykset
päämies-agenttimalli - sovellukset - organisaation taloustiede


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.92Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record