Oma koti kullan kallis : ammatillisen erityisoppilaitoksen asumisvalmennus kehitysvammaisen nuoren itsenäistymisen tukena?

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10709
Title: Oma koti kullan kallis : ammatillisen erityisoppilaitoksen asumisvalmennus kehitysvammaisen nuoren itsenäistymisen tukena?
Author: Rintamäki, Salli
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntapolitiikan laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Samhällspolitiska institutionen
Date: 2006-04-03
Language: fin
URI: http://hdl.handle.net/10138/10709
Thesis level: Master’s thesis
Discipline: Social Work
Sosiaalityö
Socialt arbete
Abstract: Asuminen on eräs ihmisen arkipäivän keskeisimmistä elementeistä. Koti on paikka jossa toteutamme useita perustarpeistamme, mutta se on myös paikka rentoutumiselle ja latautumiselle. Oma koti luo ihmiselle tunteen itsenäisyydestä. Siellä voi itse päättää tekemisistään, aikatauluistaan ja seurastaan. Tässä pro gradu –tutkielmassa selvitetään kehitysvammaisten henkilöiden kokemuksia ja toiveita omasta asumisestaan ja itsenäisestä elämästään. Tarkastelun kohteena ovat heidän omien kokemustensa lisäksi myös vanhempien ja asumispalveluiden parissa työskentelevien ammatti-ihmisten näkemykset. Lisäksi tutkimuksessa kerätään kokemuksia ammatillisen erityisoppilaitoksen asumisvalmennuksen osuudesta kehitysvammaisten opiskelijoiden itsenäistymisen tukijana. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen ja tutkimusmenetelmänä käytin teemahaastattelua. Aineisto koostui kuuden kehitysvammaisen henkilön, kahden äidin sekä kahden asumispalveluiden parissa työskentelevän ammatti-ihmisten haastatteluista. Aineiston analysoin teemoittelemalla. Tutkimuksen teoreettinen tausta koostui itsenäistymisen ja asumisen tarkastelusta sekä niihin kehitysvammaisuuden mukanaan tuomista tukemiseen liittyvistä asioista. Myös ammatillisen erityisoppilaitoksen asumisvalmennus ja yhteiskunnan muutokset ovat mukana tarkastelussa. Kehitysvammaiset henkilöt toivoivat itsenäistä asumista. Nuorimpien henkilöiden kohdalla veto lapsuudenkotiin oli kuitenkin vielä voimakas ja muuttaminen pois sieltä herätti ristiriitaisia tunteita. Tärkeänä sekä kehitysvammaiset henkilöt että heidän vanhempansa pitivät riittävän sosiaalisen tuen saamista asumiseen. Tukea toivottiin lähinnä raha-asioiden hoitamiseen ja asioimiseen. Ammatillisen erityisoppilaitoksen asumisvalmennuksen siellä opiskelleet henkilöt kokivat hyödylliseksi itsenäistymisen tukemisessa. Samat asiat, joihin toivottiin tukea asumisessa, nousivat esille myös asumisvalmennuksen kohdalla. Osa kehitysvammaisista henkilöistä katsoi hyötyneensä raha-asioiden ja asioimisen harjoittelusta opiskeluaikana. Myös sosiaalisiin ja kodinhoidollisiin taitoihin henkilöt olivat saaneet vahvistusta asumisvalmennuksesta.
Description: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: kehitysvammaisuus
itsenäistyminen
kehitysvammaiset
asuminen
asumisvalmennus
ammatillinen erityisopetus
ammatillinen koulutus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.76Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record