Oma koti kullan kallis : ammatillisen erityisoppilaitoksen asumisvalmennus kehitysvammaisen nuoren itsenäistymisen tukena?

Show simple item record

dc.contributor.author Rintamäki, Salli
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:31:12Z
dc.date.available 2009-09-08T09:31:12Z
dc.date.issued 2006-04-03
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/10709
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description.abstract Asuminen on eräs ihmisen arkipäivän keskeisimmistä elementeistä. Koti on paikka jossa toteutamme useita perustarpeistamme, mutta se on myös paikka rentoutumiselle ja latautumiselle. Oma koti luo ihmiselle tunteen itsenäisyydestä. Siellä voi itse päättää tekemisistään, aikatauluistaan ja seurastaan. Tässä pro gradu –tutkielmassa selvitetään kehitysvammaisten henkilöiden kokemuksia ja toiveita omasta asumisestaan ja itsenäisestä elämästään. Tarkastelun kohteena ovat heidän omien kokemustensa lisäksi myös vanhempien ja asumispalveluiden parissa työskentelevien ammatti-ihmisten näkemykset. Lisäksi tutkimuksessa kerätään kokemuksia ammatillisen erityisoppilaitoksen asumisvalmennuksen osuudesta kehitysvammaisten opiskelijoiden itsenäistymisen tukijana. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen ja tutkimusmenetelmänä käytin teemahaastattelua. Aineisto koostui kuuden kehitysvammaisen henkilön, kahden äidin sekä kahden asumispalveluiden parissa työskentelevän ammatti-ihmisten haastatteluista. Aineiston analysoin teemoittelemalla. Tutkimuksen teoreettinen tausta koostui itsenäistymisen ja asumisen tarkastelusta sekä niihin kehitysvammaisuuden mukanaan tuomista tukemiseen liittyvistä asioista. Myös ammatillisen erityisoppilaitoksen asumisvalmennus ja yhteiskunnan muutokset ovat mukana tarkastelussa. Kehitysvammaiset henkilöt toivoivat itsenäistä asumista. Nuorimpien henkilöiden kohdalla veto lapsuudenkotiin oli kuitenkin vielä voimakas ja muuttaminen pois sieltä herätti ristiriitaisia tunteita. Tärkeänä sekä kehitysvammaiset henkilöt että heidän vanhempansa pitivät riittävän sosiaalisen tuen saamista asumiseen. Tukea toivottiin lähinnä raha-asioiden hoitamiseen ja asioimiseen. Ammatillisen erityisoppilaitoksen asumisvalmennuksen siellä opiskelleet henkilöt kokivat hyödylliseksi itsenäistymisen tukemisessa. Samat asiat, joihin toivottiin tukea asumisessa, nousivat esille myös asumisvalmennuksen kohdalla. Osa kehitysvammaisista henkilöistä katsoi hyötyneensä raha-asioiden ja asioimisen harjoittelusta opiskeluaikana. Myös sosiaalisiin ja kodinhoidollisiin taitoihin henkilöt olivat saaneet vahvistusta asumisvalmennuksesta. en
dc.language.iso fin
dc.subject kehitysvammaisuus fi
dc.subject itsenäistyminen fi
dc.subject kehitysvammaiset fi
dc.subject asuminen fi
dc.subject asumisvalmennus fi
dc.subject ammatillinen erityisopetus fi
dc.subject ammatillinen koulutus fi
dc.title Oma koti kullan kallis : ammatillisen erityisoppilaitoksen asumisvalmennus kehitysvammaisen nuoren itsenäistymisen tukena? fi
dc.identifier.laitoskoodi 7051
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.type.ontasot Pro gradu -avhandling sv
dc.type.dcmitype Text
dc.subject.discipline Social Work en
dc.subject.discipline Sosiaalityö fi
dc.subject.discipline Socialt arbete sv
dc.contributor.organization University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy en
dc.contributor.organization Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntapolitiikan laitos fi
dc.contributor.organization Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Samhällspolitiska institutionen sv
dc.format.content abstractOnly
dc.type.publication masterThesis

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.76Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record