En argumentationsanalytisk undersökning av EMU-debatten i Sverige

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära sv
dc.contributor.author Vahtola, Matias Verner
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:31:15Z
dc.date.available 2009-09-08T09:31:15Z
dc.date.issued 2006-12-11
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/10714
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Avhandlingen är en argumentationsanalys av EMU-debatten i Sverige. Syftet med undersökningen är att analysera en del av debatten som fördes i stora svenska medier före folkomröstningen år 2003, främst med tanke på att urskilja argumentationsfel som förekom i debatten. Systematiken bygger på kvalitativ textanalys. Den går ut på att plocka fram det väsentliga innehållet genom en noggrann läsning av textens delar, helhet och kontexten den ingår i. Argumentationsanalysen är en mer specifik gren av den kvalitativa textanalysen och den går ut på att överblicka och ställa samman argumenten som framförs för olika ståndpunkter i en debatt. I den empiriska delen av undersökningen analyseras ett antal artiklar som är skrivna av svenska makthavare, främst partiledare. Idén är att urskilja ifall artiklarna innehåller så kallade argumentationsfel. Exempel på argumentationsfel ges i undersökningens teoridel. Avhandlingens resultat visade att det har förekommit argumentationsfel i den svenska EMU-debatten. Viktigaste källorna för undersökningen: Kakkuri-Knuutila, Marja-Liisa (1999). Argumentti ja kritiikki. Lukemisen, keskustelun ja vakuuttamisen taidot. Gaudeamus Kirja/Yliopistokustannus University Press Finland. Oscarsson, Henrik & Sören Holmberg red. (2004). Kampen om euron. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen. Grice, Paul (1989). Studies in the way of words. Harvard University Press. en
dc.language.iso sv
dc.subject European Monetary Union en
dc.subject EMU en
dc.subject Sverige sv
dc.subject argumentationsanalys sv
dc.subject folkomröstningar sv
dc.subject kvalitativ forskning sv
dc.subject textanalys sv
dc.title En argumentationsanalytisk undersökning av EMU-debatten i Sverige sv
dc.identifier.laitoskoodi 711
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.45Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record