Verotuksen harmonisointi ja verokilpailu : pääomatulo- ja hyödykeverotus

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://hdl.handle.net/10138/10743
Julkaisun nimi: Verotuksen harmonisointi ja verokilpailu : pääomatulo- ja hyödykeverotus
Tekijä: Hietala, Harri
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Päiväys: 1999-09-01
Kieli: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10743
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: Työssä on käsitelty verotuksen harmonisointia ja verokilpailua hyödyke- ja pääomatuloverotuksessa. Tarkastelua on pyritty suuntaamaan Euroopan unionin verotuskysymysten mukaisesti. Euroopassa on ollut merkkejä verokilpailun lisääntymisestä sisämarkkinoiden synnyttyä ja muutenkin hyödykkeiden ja pääoman liikkeiden hallinnollisten esteiden vähennyttyä. Verokohteiden on entistä helpompi vaihtaa sijaintimaataan esimerkiksi verotuksen kannalta edullisempaan. Kehitys voikin johtaa verokilpailuun. Kilpailun vaihtoehtona on nähty maiden välinen yhteistyö, jossa sovitaan riittävän yhtenäisistä veropohjista, -kannoista ja -periaatteista, jotta verotulot ja verojen tasapuolinen perintä voidaan turvata. Euroopan unionin veropäätöksissä vaaditaan kuitenkin maiden yksimielisyyttä, joka on toiminut todellisten uudistusten esteenä ainakin tähän asti. Pääomatuloverotuksen periaatteita ovat asuinvaltio- ja lähdevaltioperiaate. Hyödykeverotuksen periaatteita ovat puolestaan alkuperämaa- ja kohdemaaperiaate. Työssä esitellään periaatteet ja niiden ominaisuuksia. Tehokkuutta analysoidaan hyvinvointiteorialla tarkastelemalla edustavan kuluttajan valintaa intertemporaalisessa kehikossa. Lisäksi periaatteiden keskinäistä paremmuutta hyvinvoinnin kannalta pyritään arvioimaan. Teoreettisesti näyttäisi siltä, että puhtaista periaatteista asuinvaltioperiaate on kokonaishyvinvoinnin kannalta parempi. Hyödykeverotuksen periaatteiden keskinäisestä paremmuudesta ei ole selkeää käsitystä: kummallakin on omat hyvät puolensa. Verotuksen harmonisointia käsitellään kuitenkin kohdemaaperiaatteen vallitessa sekä täydellisessä että epätäydellisessä kilpailussa. Veroasteiden harmonisointi kysyntäpreferensseillä painotettua keskiarvoa kohti ja tuonnin veroesteiden heikentäminen näyttäisivät parantavan harmonisointiin osallistuvien maiden hyvinvointia. Analysoinnissa käytetään kansainvälisen talouden kehikkoa maksimoimalla maiden epäsuoraa hyötyä. Verokilpailua käsitellään sekä pääomatulo- että hyödykeverotuksessa. Pääomatuloverotuksessa verokilpailu näyttäisi johtavan asuinvaltioperiaatteen soveltamiseen, jos verokilpailun ulkopuolisten maiden pääomatuloja voidaan verottaa kattavasti, ja verottamattomuuteen, jos muun maailman pääomatuloja ei voida verottaa. Hyödykeverotuksessa verokilpailu johtaa veroasteiden Nash-tasapainoarvoihin, kun maiden koon merkitystä tarkastellaan teoreettisesti. Pieni maa voi hyötyä verokilpailusta, mutta suurempi maa ja maat kokonaisuudessaan menettävät. Verokilpailun analysointikin tapahtuu hyvinvoinnin maksimoinnin avulla. Keskeisiä lähteitä: - Giovannini, Alberto (1989): National Tax Systems versus the European Capital Market. Economic Policy, October 1989. - Kanbur, Ravi - Keen, Michael (1993): Jeux Sans Frontieres: Tax Competition and Tax Coordination when Countries Differ in Size. American Economic Review 83. - Keen, Michael (1987): Welfare Effects of Commodity Tax Harmonisation. Journal of Public Economics 33. - Keen, Michael (1989): Pareto-improving Indirect Tax Harmonisation. European Economic Review. - Keen, Michael - Lahiri, Sajal (1993): Domestic Tax Reform and Intemational Oligopoly. Journal of Public Economics 51. - Razin, Assaf - Sadka Efraim (1989): International Tax Competition and Gains from Tax Harmonization. NBER Working Paper No. 3152.
Kuvaus: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Avainsanat: pääomatulot - verotus
hyödykkeet - verotus
verotus - yhdenmukaistaminen
verokilpailu - vaikutukset


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
abstract.pdf 49.31KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot