Nuorten työpaja : osallisuutta omaan elämään

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10752
Title: Nuorten työpaja : osallisuutta omaan elämään
Author: Karjalainen, Pekka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 1999-09-01
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10752
Thesis level: Licentiate thesis
Abstract: Tämän arviointitutkimuksen tehtävänä oli tuottaa kokonaisvaltainen kuva vasta aloitetusta, paikalliseen kumppanuuteen ja uudenlaisiin käytäntöihin pyrkivästä nuorten työpajaprojektista. Työpaja aloitti toimintansa elokuussa 1997 Vantaan Korsossa. Kansalaispajassa on haettu paikallisten järjestöjen, asukkaiden ja viranomaistoiminnan voimin korsolaista kehityspotentiaalia. Verkostoitumisen ja yhteistyökuvioiden on katsottu edistävän myös yksittäisten pajassa työskentelevien nuorten mahdollisuuksia. Pajanuorten osalta keskeisimpiä tavoitteita ovat elämänsuunnittelun tukeminen ja projektimaiseen työskentelyyn halvaantuminen. Pajatyön muotoja ovat lasten kerhojen ja seikkailuratatoiminnan vetäminen sekä aluelehden toimittaminen. Paja järjestää yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa myös erilaisia paikallisia tapahtumia ja projekteja. Kansalaispajan arvioinnissa on paikannettu hankkeen etenevät prosessit ja innovatiiviset piirteet sekä pyritty luomaan projektille ohjaus- ja seurantatyökaluja. Työpajaa on arvioitu toimeenpanon, tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden ulottuvuuksilla. Käyttäjälähtöisyys paikantuu itse projektin ohjauksen ja oppimisen kehittämiseen. Hyödynnettävyyden näkökulma pyrkii tavoittamaan myös laajemmin työpajakentän ja paikallisen projektitoiminnan. Eli arvioinnin toivotaan hyödyttävän pajaohjaajien työtä, nuorten suuntautumista, työpajoista vastaavien suunnitelmia sekä paikallista kumppanuusverkostoa. Tutkimukseen liittyy myös aina se oletus, että se lisää teoreettista tietämystä tutkittavasta kohteesta. Arviointi on toteutettu lähtökohtaisesti laadullisella arviointitutkimuksena. Tutkimusotetta voi luonnehtia arviointitutkimuksen, tapaustutkimuksen ja toimintatutkimuksen yhteensulautumalla. Tässä kehitellyn 'etnograrisen arvioinnin' pyrkimyksenä on tuottaa tiheää kuvausta tutkittavasta kokonaisuudesta. Työpajaprojektin tuloksellisuudesta voi todeta, että suunnitteluvaiheen ideat kansalaistoiminnan työpajasta ovat toteutuneet varsin hyvin pajan tavoitteissa ja toimintamuodoissa. Kansalaispaja on ensimmäisen vuoden aikana luonut toimivan yhteistyöverkoston, joka toimii pajan ja korsolaisten nuorten mahdollisuuksia lisäävästi. Pajasta on muodostunut paikallinen resurssikeskus, hankkeiden organisaattori ja risteysasema. Pajassa on pystytty kohtaamaan nuoria kokonaisvaltaisesti ja räätälöimään heille sopivia mahdollisuuksia. Toiminta on tässä mielessä ollut ns. polkuajattelun mukaista. Vaikuttavuuden ulottuvuudella voidaan todeta nuorten elämänhallinnan ja -suunnittelun sekä päämäärätietoisuuden lisääntyneen pajajakson aikana. Kansalaispajatyyppisen työmuodon hyödyntämistä voi suositella mietittäessä työpajatoiminnan jatkoa Suomessa.The aim of this evaluation study is to produce a comprehensive view of a recently started workshop project of young people. It is based on local partnership and new practices. The workshop started its operation in August 1997 in Korso, in the city of Vantaa. Moreover, in a workshop of citizens, there have been concerted efforts to generate potential for development by local organisations, inhabitants and authorities. There is a common conception that the formation of social networks and co-operation also further possibilities of a single young working in the workshop. The most essential aims for young people working in the workshop are: 1) to support the planning of their own lives and, 2) to train them to work on a project basis. Different clubs for children, the managing of an adventure track and the editing of a regional newspaper are the major forms of workshop activity. The workshop organises in co-operation with other agents also several local events and projects. In evaluating the workshop of citizens, the related processes of progress and innovative traits have been located. Furthermore, monitoring and follow-up methods have been created. The workshop is evaluated in the following dimensions: implementation, outcomes and effectiveness. User-based orientation is involved in the managing of the project and in the development of learning processes. The point of view of utility comprises both the field of workshops as a whole and local project-oriented activities. It is assumed that this evaluation benefits the work of leaders operating in workshops. In the same way, positive effects might be seen in the directedness of young people, in the plans made by those in charge of workshops and, in the local partnership network. There must also be the assumption that a study increases theoretical knowledge of its object. The evaluation is realised as a qualitative evaluation research. Methodically this study can be characterised as an amalgamation of program evaluation, case-study tradition and action research. By developing ethnographic evaluation, it is striven for producing thick description of the domain under study. As to the outcomes of the workshop project, it can be said that the ideas concerning of a workshop of citizens have been obtained quite well. During its first year of operation the workshop has been able to create a well-functioning network. This network has increased possibilities for action of the workshop and the young people of Korso. The workshop has assumed the role of a resource center, an organiser of different plans and a general meeting place. It has been possible to meet youngsters in the workshop all-inclusively and to tailor them convenient possibilities for future. In this sense, action has followed the so-called path-wise thinking. In relation to effectiveness, there is evidence that during the workshop period, the youngsters were more capable of controlling and planning their lives. In addition. they were more goal oriented as well. When considering the future of a workshop of citizens as one form of organising work, it can be recommended to be applied everywhere in Finland.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: arviointi
työpajat
kansalaistoiminta
verkostoituminen
nuoret
etnografia
yhdyskuntatyö
evaluation
workshops
local project work
participation
youth


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_fi.pdf 49.06Kb PDF View/Open
abstract_en.pdf 49.16Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record