Balansgången mellan arbete och familj : skillnader i upplevelsen av stress mellan kvinnor och män

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10755
Title: Balansgången mellan arbete och familj : skillnader i upplevelsen av stress mellan kvinnor och män
Author: Backman, Ann
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2006-11-05
URI: http://hdl.handle.net/10138/10755
Thesis level: master's thesis
Abstract: I undersökning granskades hur personer i ledande positioner upplevde samspelet mellan arbete och familj. Undersökningen bestod av en kvantitativ undersökning med ett frågeformulär som skickades ut till medlemmar i statsvetarnas fackförbund SVAL. I undersökningen jämfördes kvinnors och mäns karriärengagemang, upplevelse av konflikt mellan arbete och familj samt upplevelse av stress. Syftet med studien var att undersöka hur familjelivet och arbetsrelaterade faktorer som t.ex. tidspress och psykisk arbetsbelastning inverkade på upplevelsen av stress. Studien sökte även svar på hur karriärengagemanget påverkade stress, samt om det förekom skillnader mellan könen. Undersökningen visade att både männen och kvinnorna i samplet upplevde att arbetet inkräktade på familjelivet. Männen i samplet upplevde främst arbetsrelaterade faktorer som tidsbrist och överbelastning som svårast. Kvinnorna upplevde enligt undersökningen främst att bristen på tid inkräktade på familjelivet. Karriärengagemanget hade inte en så stor inverkan, varken på den upplevda konflikten eller på stressen. När det gällde könsskillnader i stressupplevelsen kunde konstateras att det fanns en signifikant skillnad mellan könen. Kvinnorna i samplet upplevde mera stress än männen, dock kunde inte konflikten mellan arbete och familj eller karriärengagemang helt och hållet förklara orsakerna till det. Däremot verkade männens stress sammanhänga bra med den konflikt mellan arbete och familj samt den stress som de upplevde.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: sukupuolierot - stressi
työelämä - stressi
arbetsliv - stress
könsskillnader - stress


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.38Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record