Balansgången mellan arbete och familj : skillnader i upplevelsen av stress mellan kvinnor och män

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/10755
Title: Balansgången mellan arbete och familj : skillnader i upplevelsen av stress mellan kvinnor och män
Author: Backman, Ann
Contributor: University of Helsinki, Department of Social Psychology
Thesis level: Master's thesis
Abstract: I undersökning granskades hur personer i ledande positioner upplevde samspelet mellan arbete och familj. Undersökningen bestod av en kvantitativ undersökning med ett frågeformulär som skickades ut till medlemmar i statsvetarnas fackförbund SVAL. I undersökningen jämfördes kvinnors och mäns karriärengagemang, upplevelse av konflikt mellan arbete och familj samt upplevelse av stress. Syftet med studien var att undersöka hur familjelivet och arbetsrelaterade faktorer som t.ex. tidspress och psykisk arbetsbelastning inverkade på upplevelsen av stress. Studien sökte även svar på hur karriärengagemanget påverkade stress, samt om det förekom skillnader mellan könen. Undersökningen visade att både männen och kvinnorna i samplet upplevde att arbetet inkräktade på familjelivet. Männen i samplet upplevde främst arbetsrelaterade faktorer som tidsbrist och överbelastning som svårast. Kvinnorna upplevde enligt undersökningen främst att bristen på tid inkräktade på familjelivet. Karriärengagemanget hade inte en så stor inverkan, varken på den upplevda konflikten eller på stressen. När det gällde könsskillnader i stressupplevelsen kunde konstateras att det fanns en signifikant skillnad mellan könen. Kvinnorna i samplet upplevde mera stress än männen, dock kunde inte konflikten mellan arbete och familj eller karriärengagemang helt och hållet förklara orsakerna till det. Däremot verkade männens stress sammanhänga bra med den konflikt mellan arbete och familj samt den stress som de upplevde.
Description: Endast avhandlingens sammandrag. Pappersexemplaret av hela avhandlingen finns för läsesalsbruk i Statsvetenskapliga biblioteket (Unionsgatan 35). Dessa avhandlingar fjärrutlånas endast som microfiche.Abstract only. The paper copy of the whole thesis is available for reading room use at the Library of Social Sciences (Unioninkatu 35) . Microfiche copies of these theses are available for interlibrary loans.Vain tiivistelmä. Opinnäytteiden sidotut arkistokappaleet ovat luettavissa HY:n keskustakampuksen valtiotieteiden kirjastossa (Unioninkatu 35). Opinnäytteitä lainataan ainoastaan mikrokortteina kirjaston kaukopalvelun välityksellä
URI: http://hdl.handle.net/10138/10755
Date: 2006-11-05
Subject: arbetsliv - stress
könsskillnader - stress
sukupuolierot - stressi
työelämä - stressi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.38Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record