"Varför återfaller jeppe inte?" : en kvalitativ uppföljningsstudie av före detta alkoholmissbrukare

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10764
Title: "Varför återfaller jeppe inte?" : en kvalitativ uppföljningsstudie av före detta alkoholmissbrukare
Author: Granlund, Camilla
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2004-12-07
URI: http://hdl.handle.net/10138/10764
Thesis level: master's thesis
Abstract: Trots behandling är återfall mer än regel än ett undantag. Återfallspreventionsmodellen, utvecklad av Marlatt och Gordon (1985), är ett program som är konstruerat för att förlänga tiden då individen uppehåller beteendeförändringen och förhindra att individen återvänder till det tvångsmässiga beteendet. I denna studie är det tvångsmässiga beteendet alkoholmissbruk. Det första steget i att konstruera en återfallspreventionsplan är att identifiera klientens högrisksituationer och återfallsprocessen. När dessa identifierats, kan terapeuten vända sig mot problemlösning och färdighetsbyggande aktiviteter riktade mot dessa högriskområden. En högrisksituation kan vara vilken situation som helst, i vilken individens känsla av kontroll är hotad och på detta vis ökar risken för ett återfall. Marlatt menar att om klienten förbereder sig inför sina högrisksituationer så kommer han att hantera dessa bättre och därmed uppnå större självförmåga, vilket i sin tur leder till färre återfall. Syftet med studien var att ta reda på faktorer som påverkar varför Jeppe inte återfaller. Jag valde att använda Marlatt och Gordons (1985) återfallspreventionsmodell som teoretisk referensram. Jag ville undersöka vilka högrisksituationerna var och om informanten förberett sig inför högrisksituationerna och i såfall på vilket sätt. Jag ville också undersöka om det fanns andra faktorer än förberedelse inför högrisksituationerna som kunde påverka varför informanten inte återföll. Studien är en kvalitativ uppföljningsstudie. Som metod användes halvstrukturerade temaintervjuer. Jag intervjuade fem manliga alkoholmissbrukare som vid det första intervjutillfället varit nyktra ½-1½ år. Tre av de fem männen utförde uppföljningsintervjun 6-8 månader efter den första intervjun. Annis’ (1982) IDS-blankett användes också för att utreda informanternas högrisksituationer. Intervjumaterialet samlades och analyserades åren 2002-2004. Materialet analyserades i två skeden med innehållsanalys. Materialet analyserades med Marlatt och Gordons (1985) teori som referensram, samt med fokus på andra faktorer som kunde påverka varför Jeppe återfallit eller inte. Resultaten visar vilka situationer som informanterna erfar som högrisksituationer och hur de förberett sig inför dessa. Resultaten visar också att det finns flera andra viktiga faktorer förutom förberedelse inför högrisksituationerna som stöder Jeppe i förändringsprocessen t.ex. motivation, självförmåga, socialt stöd och olika vårdalternativ. Studien visar dessutom att Jeppe återfaller då han erhåller alltför stor självförmåga och känsla av kontroll över beteendet.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: alkoholmissbruk
återfall
återfallsprevention
högrisksituationer


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.01Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record