Yksilölliset sosiaaliturvatilit ja tulojen uudelleenjaon poliittinen tuki

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära sv
dc.contributor.author Rahkola, Joonas
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:31:54Z
dc.date.available 2009-09-08T09:31:54Z
dc.date.issued 2008-10-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/10767
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tässä työssä tutkin yksilöllisiä sosiaaliturvatilejä sosiaaliturvan rahoituskeinona. Työn pääkysymyksinä ovat sosiaalietuuksien tilirahoituksen vaikutukset työn teon kannustimiin ja tulojen uudelleenjaon saamaan poliittiseen tukeen. Käyn työssä läpi aiheeseen liittyvässä kirjallisuudessa saatuja tuloksia ja malleja sekä arvioin niiden relevanssia. Nykyiset sosiaaliturvajärjestelmät jakavat tuloja uudelleen sekä yksilöiden välillä että yksilöiden elinkaaren sisällä. Erityisesti länsieurooppalaisissa järjestelmissä elinkaaren sisäinen tulojen uudelleenjako on yksilöiden välistä uudelleenjakoa merkittävämpää. Sen järjestäminen verorahoitteisten sosiaalietuuksien kautta aiheuttaa vääristymiä, joista voitaisiin osittain päästä eroon siirtämällä elinkaaren sisäinen uudelleenjako tapahtuvaksi yksilöllisten tilien kautta. Tilirahoitus toisi etuuksien ja maksujen välille läpinäkyvän linkin, mikä vähentäisi sosiaalivakuutukseen liittyvää moraalikatoilmiötä ja lisäisi työn tarjonnan kannusteita. Teoreettiset tulokset tilirahoituksesta ovat positiivisia. Tässä työssä käyn analyyttisesti läpi Bovenbergin ja Sörensenin (2004) mallin tilirahoitukseen siirtymisestä, jossa osoitetaan sosiaalietuuksien tilirahoituksen edut verorahoitukseen nähden. Aina tilijärjestelmä ei kuitenkaan joko toimi halutulla tavalla tai siihen liittyvät kannusteet eivät ole toivottavia. Tässä työssä nostan esiin tilijärjestelmän läpinäkyvyyden edellytyksenä positiivisten kannustinvaikutusten toteutumiselle. Kyseistä teemaa ei ole aiemmin kirjallisuudessa juurikaan käsitelty. Aiemmat tulokset kannustimien paranemisesta perustuvat implisiittisesti oletukselle täydellisestä läpinäkyvyydestä, mikä ei kuitenkaan ole realistinen oletus. Kun työssä käsitellyssä Bovenbergin ja Sörensenin (2004) mallissa luovutaan täydellisen läpinäkyvyyden oletuksesta, mallin tulos tilirahoituksen tehokkuushyödyistä heikkenee. Joidenkin sosiaalietuuksien tarkoituksena on kannustaa tiettyyn sosiaalisesti toivottuun toimintaan. Niiden rahoittaminen tilien kautta ei ole yksiselitteisesti järkevää, koska tilirahoitus kannustaisi niiden kohdalla juuri poispäin kyseisestä sosiaalisesti toivotusta toiminnasta. Käsittelen työssä Suomen sosiaalietuuksia tästä näkökulmasta. Näyttäisi siltä, että merkittävä osa sosiaalietuuksista on sellaisia, joissa tilirahoituksen tehokkuushyödyt eivät ole yksiselitteisesti toivottavia. Lopuksi otan poliittisen taloustieteen näkökulman mukaan sosiaaliturvatilien tarkasteluun. Poliittisen taloustieteen kirjallisuudessa on analysoitu paljon sosiaalivakuutusjärjestelmän rakenteen, erityisesti siihen sisältyvän tulojen uudelleenjaon, ja sen koon välisiä yhteyksiä. Tässä työssä esitän analyyttisesti Casamattan, Cremerin ja Pestieaun (2000A) mallin aiheesta, ja sovellan sen tuloksia tilimalliin. Alustavan tarkastelun nojalla sosiaaliturvaetuuksien tilirahoitus voi heikentää yksilöiden välisen tulojen uudelleenjaon poliittista tukea ja vaikeuttaa siten tuloja uudelleen jakavaa politiikkaa. en
dc.language.iso fi
dc.subject sosiaaliturva fi
dc.subject sosiaalietuudet fi
dc.subject rahoitus fi
dc.subject sosiaalivakuutus fi
dc.subject tulonjako fi
dc.subject poliittinen taloustiede fi
dc.title Yksilölliset sosiaaliturvatilit ja tulojen uudelleenjaon poliittinen tuki fi
dc.identifier.laitoskoodi 711
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.08Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record