Palvelujen optimaalinen verotus: Kotitalouspalveluihin kohdistuvien verojen vaikutus kotitöiden tekemiseen, palvelujen markkinakysyntään ja työllisyyteen

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10768
Title: Palvelujen optimaalinen verotus: Kotitalouspalveluihin kohdistuvien verojen vaikutus kotitöiden tekemiseen, palvelujen markkinakysyntään ja työllisyyteen
Author: Väisänen, Antti
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2007-05-14
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10768
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkitaan palveluihin kohdistuvien verojen vaikutusta kuluttajien kotituotantoon, palvelujen kysyntään ja palvelusektorien työllisyyteen. Tutkimuksen keskeisenä kysymyksenä on selvittää, voidaanko palvelujen verotusta muuttamalla lisätä työllisyyttä palvelualoilla. Valtion asettamat hyödykeverot muodostavat osan palvelujen markkinahinnasta. Laskemalla näitä veroja on mahdollista alentaa palvelujen hintoja ja lisätä kysyntää. Kysynnän kasvu mahdollistaa puolestaan työllisyyden lisääntymisen. Työnantajamaksut vaikuttavat puolestaan työn kysyntään. Laskemalla työnantajamaksuja on mahdollista kannustaa yrityksiä hankkimaan lisää työvoimaa. Tässä työssä keskitytään tarkastelemaan kotitalouspalveluita. Nämä palvelut ovat kotiin läheisesti liittyviä palveluita, joita tuotetaan markkinoilla, mutta niitä voidaan tuottaa vaihtoehtoisesti myös kotona. Kotituotannon väheneminen mahdollistaa ajankäytön tehostumisen, taloudellisen erikoistumisen ja tuotannon kasvun. Kotitöiltä vapautunut aika voidaan käyttää markkinatöiden tekoon tai vapaa-aikaan. Kotitalouspalveluiden markkinakysynnän kasvu mahdollistaa työllisyyden lisääntymisen alalla. Valtion asettamien verojen vaikutuksia tarkastellaan tilanteessa, jossa kuluttaja optimoi ajankäyttönsä ja budjettinsa. Hän voi ostaa palveluita markkinoilta tai tuottaa niitä itse. Yritykset toimivat kilpailullisilla markkinoilla, jossa ne ottavat hinnat ja palkat annettuina ja päättävät työn kysynnästä. Kuluttaja päättää työn tarjonnasta ja palkat määräytyvät keskitetysti palkkaneuvotteluissa. Teoriakehikon pohjalta tarkastellaan Suomessa käytössä olevia veroja ja pohditaan niiden vaikutuksia kysyntään, tarjontaan ja työllisyyteen. Nimenomaan kotitalouspalveluihin kohdistettu kotitalousvähennys otetaan tässä kohtaa mukaan tarkasteluun. Tutkimuksesta selviää, että palvelujen verotuksen alentamisella voidaan vaikuttaa kysyntään ja edelleen työllisyyteen. Vaikutukset jäävät kuitenkin pienemmiksi kuin mitä teoria antaisi olettaa. Tämä johtuu tarjonnan jäykkyyksistä. Tarjonta ei pysty seuraamaan kasvanutta kysyntää, mikä nostaa palvelujen hintoja. Maksimaalisen työllisyysvaikutuksen saamiseksi pitäisi kysynnän kasvun ohella huomioida myös tarjonnan kasvu. Keskeisinä teoreettisina lähteinä on käytetty Klevenin ym. (2000) kehittämää kuluttajan teoriaa, jossa kuluttajalla on mahdollisuus työskennellä markkinoilla ja ostaa palveluita tai tuottaa niitä itse. Toisena lähteenä on Kolmin (2000) esitys, joka liittää kuluttajan käyttäytymiseen myös yritysten optimaalisen toiminnan.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: arvonlisävero
verotus
kotityöpalvelut
kotitalouspalvelut
verovähennykset
kotitalousvähennys
kotityö
työllisyys
työnantajamaksut
palveluala
palvelut - hinnat
kotitaloustuotanto


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.99Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record