Työkykyä ylläpitävä kuntoutus kuntoutujien kokemana

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10773
Title: Työkykyä ylläpitävä kuntoutus kuntoutujien kokemana
Author: Taskinen, Vappu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2005-10-03
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10773
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämä tutkimus selvittää TYK-kuntutuksen (työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus) läpikäyneiden työntekijöiden kokemuksia ja käsityksiä työssä jaksamisesta ja kuntoutuksen merkityksestä. Selvitän heidän näkemyksiään kuntoutuksen vaikutuksista ja tilannetta työnsä, työyhteisönsä, terveytensä ja vapaa-aikansa suhteen. Selvittelen myös, miten he ovat kokeneet laitosmuotoisen kuntoutuksen. Olen käyttänyt tutkimusmuotona teemahaastattelun menetelmää. Haastattelin keväällä 1999 neljäätoista kuntoutuksessa kolme vuotta aikaisemmin ollutta henkilöä. Nauhoitin haastattelut ja purin haastattelut tekstiksi. Poimin niistä kysymyksenasettelun kannalta tärkemmät asiat. Kuntoutustoiminnan keskeisenä pyrkimyksenä voidaan pitää työstä poissaolojen vähentämistä sekä eläkeiän nostamista, tukemalla ja parantamalla kuntoutujan fyysistä ja henkistä selviytymistä. Yksilön terveydentilan rinnalle nousevat fyysisten toimintarajoitteiden lisäksi monet muut tekijät, kuten työn fyysiset kuormiustekijät sekä työhön liittyvät psykososiaaliset tekijät, kuten työn organisointiin, ilmapiiriin, työntekijöiden kanssakäymiseen liittyvät asiat sekä vastuun jakamiseen ja johtamiseen liittyvät sekä myös työtaitoihin ja vaatimuksiin liittyvät asiat. Kuntoutujat kertovat työelämän muutoksista, joissa selviämisestä moni on osoittanut yllättävää sitkeyttä. Olen pyrkinyt löytämään niitä tekijöitä, jotka kuntoutuksesta ovat jääneet vaikuttamaan heidän elämäänsä, elintapoihinsa, työolosuhteisiinsa ja yleensä jaksamiseen. Kuntoutujat ovat erilaisissa lähtökohdissa sekä kuntoutukseen ohjautuessaan että kuntoutuksen jälkeenkin. Haastattelujeni perusteella hahmottui kolme erilaista kuntoutujatyyppiä, toimijat, selviytyjät ja uhanalaiset, joilla on erilaiset kyvyt ja mahdollisuudet hyötyä työkykyä ylläpitävästä kuntoutuksesta.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: työ - jaksaminen
työkyky - ylläpito
työkyky - parantaminen
työkyky - valmennus
työkyvyttömyys - ennaltaehkäisy
vajaakuntoiset
työelämä - muutos


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.71Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record