"Fri rörlighet för alla utom polisen". Nordiskt kriminalpolissamarbete 1952-1968 med särskild hänsyn till samarbetsfrågorna mellan Finland och Sverige.

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Science History en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntahistorian laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för samhällshistoria sv
dc.contributor.author Sjöblom, Jan
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:32:04Z
dc.date.available 2009-09-08T09:32:04Z
dc.date.issued 2001-01-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/10779
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Avhandlingen behandlar det nordiska kriminalpolissamarbetets utveckling fr.o.m. den nordiska passfrihetens ikraftträdande år 1952 t.o.m. antagandet av det nordiska polissamarbetsavtalet år 1968. Centrala forskningsfrågor är bl.a. följande: Varför inleddes polisiära nordiska samarbetssträvanden på just 1950-talet, och varför skedde detta på regional bas? Vilka var de gemensamma problem man sökte åtgärda genom intensifierad polisiär samverkan? Vilka former hade det nordiska samarbetet och hur skiljde sig denna från den samverkan som idkades inom ramerna för det globala organet ICPO-Interpol? Vem bestämde om samarbetets prioriteter och om dess utformning? Den viktigaste forskningshypotes som verifieras är att behovet av effektiviserat polissamarbete uppkom till följd av passfriheten och 1950-talets fortsatta nordiska integration i form av bl.a. den gemensamma arbetsmarknaden av år 1954. Reformerna ledde till en ökad inomnordisk rörlighet och som en följd därav till en dramatisk ökning av de gränsöverskridande brottsundersökningarnas antal. Sverige stod i brännpunkten för den gränsöverskridande nordiska kriminaliteten och följaktligen tog svenskarna också ivrigast initiativ till polissamarbetets effektivisering. Ett viktigt syfte var att bekämpa den finska kriminaliteten i landet. Den allt överskuggande målsättningen i 1950-60-talens samarbetssträvanden var påskyndandet av informationsgången mellan nationella polisväsenden. En forcerad utväxling av kriminalinformation uppnåddes genom den nordiska polissamarbetsöverenskommelsen som efter flerårig beredning antogs år 1959. Överenskommelsen tillerkände lokalpolismyndigheterna rätten till direkta ömsesidiga samarbetsrelationer. Förutsättningar för denna globalt sett exceptionella rätt var kulturell och rättslig nordisk samhörighet, släktskapet mellan skandinaviska språk och regionens geografiska enhet. Samarbetsöverenskommelsen framförhandlades på relativt låg hierarkisk nivå och stadfästes aldrig av de nordiska polisledningarna. Sålunda kunde den heller inte utgöra någon oomtvistad grund för samverkan. I avsikt att tillfå ett mer formellt avtalsdokument inleddes år 1967 nya samarbetsförhandlingar, vilka sommaren 1968 resulterade i antagandet av det nordiska polissamarbetsavtalet. Detta sanktionerades av de nordiska rikspolischeferna och bekräftade det omedelbara lokalpolissamarbetets princip. Avtalet ligger till grund för det förundersökningssamarbete som idkas än idag. Avhandlingen baserar sig främst på primärkällor. Betydande finska arkivhelheter är centralkriminalpolisens arkiv, inrikesministeriets arkiv och förra rikspolischefen Fjalar Jarvas samling i Riksarkivet. De viktigaste svenska aktsamlingarna är Statens kriminaltekniska anstalts arkiv i svenska Riksarkivets filialarkiv (Arninge) och Rikspolisstyrelsens arkiv (Stockholm). Också publicerat primärmaterial har brukats i stor omfattning. en
dc.language.iso sv
dc.subject poliisi - historia - Pohjoismaat fi
dc.subject pohjoismainen yhteistyö - rikospoliisi fi
dc.subject polisen - historia - Norden sv
dc.subject nordiskt samarbete - kriminalpolis sv
dc.subject internationell polishandräckning sv
dc.subject gränsöverskridande brottslighet sv
dc.title "Fri rörlighet för alla utom polisen". Nordiskt kriminalpolissamarbete 1952-1968 med särskild hänsyn till samarbetsfrågorna mellan Finland och Sverige. sv
dc.identifier.laitoskoodi 7141
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.subject.discipline Political History en
dc.subject.discipline Poliittinen historia fi
dc.subject.discipline Politisk historia sv
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.31Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record