Organizing Innovation - Innovating Organization

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10786
Title: Organizing Innovation - Innovating Organization
Author: Engeström, Jyri
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiologian laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen
Date: 2002-04-17
Language: en
URI: http://hdl.handle.net/10138/10786
Thesis level: master's thesis
Abstract: The focus of this study is on the effects of innovation on organizational structure. It addresses the question: How do innovations produce organization? Applying concepts from activity theory, coorientation theory, and structuration theory, the study demonstrates how social ties - the links, bridges and bonds between individuals - play a key role in the development of new inventions. A qualitative method is developed for analyzing interaction data in email and face to face conversations. Based on this method, an analysis of one product innovation at an Internet design and consulting company is presented. The key findings are synthesized in the form of a double cycle model of innovation in organizations.Tutkielman aiheena on innovaatioiden suhde organisaatiorakenteeseen. Se käsittelee kysymystä, miten tekniset innovaatiot synnyttävät uusia organisoitumisprosseja ja rakenteita. Tutkielma soveltaa toiminnan teorian, koorientaatioteorian ja rakenteistumisen käsitteistöä kuvatessaan miten vuorovaikutuksessa kehittyvät sosiaaliset suhteet - toimijoiden väliset linkit, sillat ja sidokset - vaikuttavat tuoteinnovaatioiden kehitykseen. Tutkielmassa esitetään sähköpostien ja kasvokkaisen vuorovaikutuksen analyysiin kehitetty laadullinen menetelmä. Menetelmän avulla analysoidaan yhtä innovatiivista tuotekehityshanketta suomalaisessa Internet-konsulttiyrityksessä. Tutkielman keskeisenä johtopäätöksenä esitetään ns. kaksoissyklimalli innovaatioiden kehittymisestä organisaatioissa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: organization
innovation
structuration
organisaatio
innovaatio
rakenteistuminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_en.pdf 48.11Kb PDF View/Open
abstract_fi.pdf 48.15Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record