Race for Retirement

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10789
Title: Race for Retirement
Author: Hakola, Tuulia
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 1999-08-01
Language: eng
URI: http://hdl.handle.net/10138/10789
Thesis level: Licentiate thesis
Abstract: The pension system forms a highly significant part of the whole social welfare system. The impact of the pension system is not limited to the financial aspects, but, for example, labour markets, savings, capital accumulation and income distribution can be affected. This study considers the effects of the pension system on the labour supply of the elderly. As the Finnish pension system is mainly a Pay-As-You-Go system, the concurrent change in the demographic structure, compounded by increased early retirements, is likely to yield strong pressures on the financing of the current pension system. The study evaluates early withdrawals by the elderly from the labour force. It assesses the significance of the implicit economic incentives, provided by the pension system, to retire early. The incentives are measured by an option value to retirement. Transition probabilities are considered in a random effects probit model, using the data from the Employment Registry of the Statistics Finland. The empirical results provide evidence that economic incentives matter also to the Finnish labour force. The results reveal that if an individual gains financially by postponing his retirement, he is more likely to do so. Simulations show that two of the implemented and contemplated policy reforms have a desired impact on the retirement probabilities.Eläkejärjestelmä on olennainen osa suomalaista sosiaaliturvaa. Eläkejärjestelmän vaikutukset eivät rajoitu ainoastaan sen suoriin taloudellisiin vaikutuksiin, vaan eläkejärjestelmäl1ä voi olla vaikutusta esimerkiksi työmarkkinoihin, säästämiseen, pääoman määrään ja tulonjakoon. Tässä tutkimuksessa kesktytään ikääntyneiden työmarkkinavaikutuksiin. Varhaiseläkkeelle siirtyminen on myös Suomessa ollut kasvussa. Tämä voi lisätä jakojärjestelmään perustuvan eläkejärestelmän rahoitusvaikutuksia - varsinkin kun samaan aikaan Suomessa tapahtuu voimakas ikärakenteen muutos. Tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti taloudellisia kannustimia. Kannustimien mittarina käytetään optioarvoa - eläkkeelle jäämisen vaihtoehtoiskustannusta. Eläkkeellesiirtymistodennäköisyyksiä arvioidaan satunnaisvaikutteisessa probit-mallissa. Aineistona käytetään Tilastokeskuksen Työssäkäyntitilastoa. Tutkimus tukee väitettä, jonka mukaan taloudellisilla kannustimilla on merkitystä myös Suomessa. Tulosten mukaan eläkkeelle siirtyminen on sita epätodennäköisempää, mitä enemmän eläkepäätöksen lykkäämisestä on taloudellista hyötyä. Työssä simuloidaan myös kaksi politiikkamuutosta. Kumpikin simulaatio vahvistaa toteutettujen toimenpiteiden vaikutuksen olevan halutun suuntaista.
Description: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: random effects probit
modeling
retirement
eläkejärjestelmä - taloudelliset vaikutukset
eläkkeelle siirtyminen - vaikutukset - työmarkkinat


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_en.pdf 48.29Kb PDF View/Open
abstract_fi.pdf 48.33Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record