Tredje sektorn och serviceproduktion - en undersökning av nio social- och hälsovårdsorganisationer

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10816
Title: Tredje sektorn och serviceproduktion - en undersökning av nio social- och hälsovårdsorganisationer
Author: Granberg-Haakana, Charlotte
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2006-05-02
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10816
Thesis level: master's thesis
Abstract: Problemställningen som behandlas i denna uppsats är vilka om några egenskaper hos en organisation som påverkar organisationens deltagande i samhällelig serviceproduktion, speciellt inom social- och hälsovården. Denna problemställning tas upp som ett försök att klargöra gränsdragningen mellan den tredje sektorn gentemot den offentliga och den privata sektorn. Detta görs genom att se på nio stycken svenska social- och hälsovårdsorganisationer, vilka alla är medlemmar i Social- och hälsovårdsorganisationernas samarbetsförening- SAF genom en modell som är en kombination av Per-Erik Isakssons indelning av tredje sektorn i tre verksamhetskategorier: Organiserad serviceproduktion, organiserat frivilligarbete och icke-organiserat frivilligarbete och Johns Hopkins forskargruppens fem kriterier: struktur, hur privat en organisation är, en fördelning av resursser som inte eftersträvar vinst, självstyre och frivillighet, för bestämmande av tillhörighet i den tredje sektorn. Organisationerna som undersöks är Barnavårdföreningen i Finland, Folkhälsans Förbund, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl, Förbundet Finlands Svenska Hörselskadade, Förbundet Finlands Svenska Synskadade, Förbundet Hem och Skola i Finland, Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland, Svenska Pensionärsförbundet och Svenska Semesterförbundet i Finland. Som undersökningsmaterial används organisationernas verksamhetsberättelser och bokslut från år 2003. Den tredje sektorn som begrepp förklaras och belyses enligt den senaste tidens forskning samt problemen kring definierandet av sektorn som begrepp och den verksamhet den inbegriper. Den tredje sektorns förhållande till välfärdsstaten diskuteras också. Serviceproduktionen inom social- och hälsovårdssektorn tas upp för att visa på organisationernas andel av denna samt för att belysa organisationernas verksamhetsvillkor. Resultatet av att se på organisationerna genom kombinationsmodellen ger vid handen att det är framför allt en organisations struktur och omfattningen av denna som säger något om huruvida organisationen deltar mera eller mindre i produktionen av tjänster inom sitt verksamhetsområde.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: tredje sektorn
serviceproduktion
social- och hälsovård
organisationer


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.73Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record