Uutisen keskeneräinen käsite : Formaattiuutisten ja perinteisten uutisten vertailua

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10823
Title: Uutisen keskeneräinen käsite : Formaattiuutisten ja perinteisten uutisten vertailua
Author: Kilpeläinen, Aino-Mari
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Communication
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Viestinnän laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kommunikationslära
Date: 2007-01-18
Language: fin
URI: http://hdl.handle.net/10138/10823
Thesis level: Master’s thesis
Abstract: Viestinnän alan pro gradu -työssä analysoidaan uutisen käsitettä ja uutisoimisen muuttuvaa luonnetta. Työssä kysytään, onko formaattiin kuuluvien internet-uutisten uutisoimisessa havaittavissa tapoja, jotka voisivat merkitä uutisten tekemisen luonteen olevan muutoksessa. Formaattiin kuuluvilla internet-uutisilla tarkoitetaan Suomen Big Brother 2005 -tosi-tv-ohjelmaan kuuluvia internetuutisia ja niiden uutismaisuutta. Formaattiuutiset yleistetään tarkoittamaan perinteisestä uutisoimisesta poikkeavia, niin sanottuja harmaan alueen uutisia. Käsite liittyy olennaisesti ajatukseen uutistuotannosta, josta tässä työssä katsotaan voitavan yleisesti puhua. Työssä käytetään myös perinteisen uutisen käsitettä, jolla tarkoitetaan vakiintuneita tapoja kokea uutinen objektiivisena ja arvoista vapaana. Aihetta lähestytään uutistutkimuksen ja erityisesti sen sosiologisen teoriapohjan avulla. Sekä teoreettisena lähtökohtana että analyysissa tärkeimpinä lähteinä käytetään Tuchmanin tutkimusta uutistyön rutiineista ja uutisista rutiinilähtöisesti tehtyinä valintoina. Työssä allekirjoitetaan ajatus uutisten syntymisestä rutiinipohjaisesti valintojen ja arvotusten tuloksena. Muita rutiinisuuntautuneen uutistutkimuksen lähteitä ovat Mörä ja Fishman. Uutistutkimuksen perustan tärkeimpinä lähteinä luovat uutiskriteeritutkimuksen Galtung & Ruge ja Harcup & O'Neill sekä Seaton ja Bennett. Aineisto muodostuu kolmesta Suomen Big Brotherin internetuutisesta, kolmesta niin kutsutusta perinteisestä uutisesta sekä uutiset kirjoittaneiden toimittajien haastatteluista, joita on yhteensä viisi. Perinteisiä uutisia ja uutisten tekemisen tapoja edustaa Suomen toiseksi suurin sanomalehti Ilta-Sanomat. Big Brother -internetuutiset on valittu eniten syksyllä 2005 huomiota herättäneistä aiheista, joista myös Ilta-Sanomat uutisoi. Uutisia teksteinä analysoimalla päästään käsiksi uutisten muotoon ja kerrontatapaan. Toimittajien haastattelujen avulla puolestaan päästään käsiksi tapoihin ja valintoihin, joihin nojaten uutiset on tehty ja tuloksiin päädytty. Edellä mainitut kulkevat työssä olennaisesti käsi kädessä. Aineiston laadullinen jäsentäminen on teoreettis-käsitteellistä ja pohjautuu uutistutkimuksen teoriaan, jonka käsitteitä aineiston analyysissa käytetään. Perinteistä uutisaineistoa eritellään Tuchmanin uutistyypittelyjen avulla. Tyypittelyt perustuvat ajatukselle, jonka mukaan rutiinit ja tekotapa määrittävät uutisaiheita. Tämän vuoksi aineistoon kuuluvat myös toimittajien haastattelut, joiden avulla tehtyjä valintoja pyritään selkeyttämään. Internet-uutisaineistoa tyypitellään Faircloughin tarjoamin, diskurssianalyysille pohjaavin ajatuksin. Työn tutkimustehtävänä on uusien uutisen tekemisen tapojen havaitseminen sekä niiden vaikutusten pohtiminen. Työssä rakennetaan vertailuasetelma perinteisten uutisten ja formaattiuutisten välille sekä pyritään samanlaisin työkaluin analysoimaan näiden molempien uutismaisuutta. Tausta-ajatuksena on, että uutisen perinteinen määritelmä kaipaa uusivaa otetta. Tutkielman tulokset tukevat tätä ajatusta, sillä niiden mukaan perinteisiksi katsottavissa uutisissa on jo paljon formaattiuutisille tyypillisiä piirteitä. Tällaisia ovat käytännöt, joilla uutisia tehdään - uutismaisuus ulkomuodossa ja kerrontatavoissa sekä 'hyvän fiiliksen' luominen uutisiin joko aiheiden tai kerronnan kautta.
Description: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: uutiset
uutisvälitys
muutos
Internet
formaatit
televisio-ohjelmat
tosi-tv
sanomalehdet


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.34Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record