Yötä päivää apuun... : Lastensuojelun sosiaalipäivystys turvattomuutta ratkaisemassa

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/10824
Title: Yötä päivää apuun... : Lastensuojelun sosiaalipäivystys turvattomuutta ratkaisemassa
Author: Lahti, Sari
Contributor: University of Helsinki
Thesis level: Master's thesis
Abstract: Perheiden ja lasten pahoinvointi on lisääntynyt suomalaisen yhteiskunnan muutoksen myötä. Tähän havaintoon liittyen Suomessa on viimevuosina eri hallinnon alueilla havaittu sosiaalisen turvan ympärivuorokautisuuden tarve, johon vastaamaan on perustettu erilaisia sosiaalipäivystysmalleja. Sosiaalipäivystys onkin viime vuosina tehokkaasti laajentunut sosiaalityön osa-alue. Tutkimukseni kohteena on Hämeenlinnan seudulla toimiva lastensuojelun sosiaalipäivystystoiminta. Tutkimukseni tavoitteena on selvittää sekä lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden että sosiaalipäivystyksen asiakkaiden kokemuksia ja näiden kokemusten kautta tunnistaa lastensuojelun sosiaalipäivystyksen kehittämistarpeita. Eri toimijoiden haastatteluiden kautta olen pyrkinyt saamaan monipuolisen ja kattavan näkemyksen siitä, miten sosiaalipäivystys toimii ja vastaa ympärivuorokautiseen lastensuojelun tarpeeseen. Tutkielmani tarkoituksena on arviointitutkimuksen tavoitteita kunnioittaen tuoda lisäymmärrystä sosiaalipäivystystoiminnan kehittämiseen Suomessa. Aineistostani nousseiden havaintojen myötä keskeiseksi taustateoriaksi tutkimuksessani on muodostunut turvattomuustutkimuksen näkökulmat. Tutkimuksen aineisto on koostunut Hämeenlinnan seudulla toimivasta seudullisesta sosiaalipäivystyksestä. Aineistona ovat kolmen sosiaalityöntekijän sekä kuuden asiakkaan haastattelut. Lisänäkemystä tutkimukseen on tuonut oma työkokemukseni seudullisena sosiaalipäivystäjänä. Keskeisimmät lähteet ovat olleet lastensuojelututkimuksen osalta Johanna Hurtigin (2003), Katja Forssénin (1993) sekä Tarja Kivisen (1994) tutkimukset. Sosiaalipäivystyksestä keskeisin on ollut Seppo Soine-Rajanummen ja Riikka Konttisen (2005) arviointiraportti. Turvattomuustutkimukseen perehdyin Pauli Niemelän omien (2000, 2003) sekä hänen ja tutkimusryhmän (1997) teosten kautta. Arvioinnista keskeisimmät lähteet olivat Tarja Lindqvistin (2004) ja Mikko Mäntysaaren (2004) kirjoitukset arviointitutkimuksesta. Tutkimukseni keskeisimpinä tuloksina on sosiaalipäivystyksen avulla saavutettu asiakkaiden lisääntynyt turvallisuuden tunne. Asiakkaiden mukaan päivystystyön intervention kautta avun hakeminen ja irtautuminen pitkällisestä perheongelmien kieltämisestä on mahdollista. Heidän mukaansa itsenäinen avun hakeminen on vaikeaa ilman ulkopuolisen puuttumista tilanteeseen. Työntekijät näkivät tärkeänä todellisten tilanteiden esiin tulemisen sekä oikeanlaisen ja oikea-aikaisen avun mahdollistumisen. Päivystyskontakti näytti tuovan lastensuojelutyöhön tehokkuutta ja oikea-aikaisia interventioita. Tutkimukseni perusteella erityistä huomiota lastensuojelun sosiaalipäivystyksen kehittämisessä tulisi kiinnittää asiakastapausten siirtoon alueen sosiaalityöhön. Asiakkaan tulevaisuuden kannalta merkittävintä on laadukas ja huolellisesti suunniteltu jatkotyöskentely ja sen tuoma pitkäkestoinen apu. Keskeistä sosiaalipäivystystyössä on kaikkien asianosaisen, erityisesti lasten riittävä huomioiminen akuuttitilanteessa. Tärkeää on lisäksi päivystystyöntekijöiden akuuttitilanteissa toimimisen taitojen jatkuva kehittäminen. Jatkuvaa kehittämistä sosiaalipäivystystyössä vaatii toimivan yhteistyön ylläpitäminen muiden päivystävien viranomaisten kanssa.
Description: Endast avhandlingens sammandrag. Pappersexemplaret av hela avhandlingen finns för läsesalsbruk i Statsvetenskapliga biblioteket (Unionsgatan 35). Dessa avhandlingar fjärrutlånas endast som microfiche.Abstract only. The paper copy of the whole thesis is available for reading room use at the Library of Social Sciences (Unioninkatu 35) . Microfiche copies of these theses are available for interlibrary loans.Vain tiivistelmä. Opinnäytteiden sidotut arkistokappaleet ovat luettavissa HY:n keskustakampuksen valtiotieteiden kirjastossa (Unioninkatu 35). Opinnäytteitä lainataan ainoastaan mikrokortteina kirjaston kaukopalvelun välityksellä
URI: http://hdl.handle.net/10138/10824
Date: 2006-02-06
Subject: lastensuojelu - asiakkuus
sosiaalipäivystys
sosiaalityöntekijät
sosiaalipäivystäjät
turvattomuus
seutuyhteistyö
haastattelututkimus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.26Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record