Hallituksen muodostaminen Suomessa vuosina 1948-1999: Koalitioteoreettinen näkökulma

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10826
Title: Hallituksen muodostaminen Suomessa vuosina 1948-1999: Koalitioteoreettinen näkökulma
Author: Åkermarck, Mikael
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2002-03-01
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10826
Thesis level: Licentiate thesis
Abstract: Tutkimuksen tarkastelun päätavoite on kaksiosainen. Tarkasteluajanjakso kattaa vuodet 1948-1999. Tutkimuksessa on selvitelty minkälaisia koalitioita tarkasteltavana ajanjaksona on muodostettu, mitä poikkeavuuksia on havaittavissa sekä syitä siihen, miksi erilaisia koalitiomuodostuksia on ilmennyt tarkasteltavana olevan ajanjakson aikana Suomessa. Koalitioteoreettisen tarkastelun tavoitteena on osoittaa se, että matemaattisiin kaavoihin perustuvien peliteorioiden ohella hallituksen muodostamiselle on olemassa myös yksinkertaisempia koalitioteorioita, jotka täyttävät samat edellytykset kuin matemaattiset koalitioteoriat. Kelpoisuus-teorian pohjalta rakennettaan tiettyjä kelpoisuuskriteereitä, jotka ovat ohjanneet ja myös tulevaisuudessa ohjaavat hallitusten muodostamisia. Teoria kuvailee tiettyä tilannetta, hallituksen muodostamista ja analysoi taustatietoja eli sitä, mitkä puolueet täyttävät ajanjaksolle tyypilliset kelpoisuuskriteerit ja rajoitukset. Koalitiokaudet voidaan karkeasti jakaa kahteen osaan. Ensimmäinen ajanjakso kattaa hallituskoalitiot vuosina 1948-1983. Tätä ajanjaksoa voidaan nimittää vaihtoehdottomuuden kaudeksi. Kuvaavaaajanjaksolle on samanlaisten koalitioiden jatkuvuus vaalituloksista huolimatta. Vuodesta 1987 alkaen voidaan selvästi havaita, että hallitusten muodostamisen osalta on siirrytty niin sanotun vaihtoehtoisuuden aikaan. Tämän aikana muodostetut hallituskoalitiot ovat olleet koostumuksiltaan erilaisia. Tutkimuksen kohteena on 29 hallitusta, jotka on muodostettu vuosien 1948-1999 välisenä aikana. Myös vähemmistöhallitukset on otettu tutkimuksen kohteeksi, vaikka niiden selittäminen on koalitioteoreettisesti hieman ongelmallisempaa. Yksi tärkeimmistä syistä miksi koalitioteoria ei toistaiseksi pysty ennustamaan todennäköisimpiä hallituskoalitioita on se, että koalitioteoria analysoi teoreettisesti eikä poliittisesti mahdollisten enemmistökoalitioiden joukkoa. Kun tutkii niin 1980- kuin 1990-luvulla tehtyjä koalitioteoreettisia tutkimuksia, on edelleen havaittavissa, että vieläkään ei olla päästy irti vaikeaselkoisista matemaattisista kaavioista. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että matemaattisiin kaavioihin perustuvia klassisia teorioita käytetään lähtökohtana suomalaisen hallituksen muodostamisesta, niin teoriat eivät oikein sovellu siihen. Syitä tähän on monia: hallituskoalitioissa ei ole selvää dominoivaa puoluetta, pirstoutunut monipuoluejärjestelmä sekä presidentin vaikutusvalta hallituksia muodostettaessa Lähteinä on erityisesti käyéttty niin kotimaisia kuin ulkomaalaisia tutkimuksia ja kirjoituksia koalitioteorioista.Peruslähteenä on on käyettey Markku Laakson tutkimusta "Hallituksen muodostaminen kombinatorisena ja koalitioteoreettisena ongelmana" sekä Strom,Budge ja Laverin tutkimus "Constraints on Cabinet Formation in Parliamentary Democracies".
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: 1948-1999
hallituskoalitiot
koalitioteoriat
insituutiot
puolueet
hallitus - muodostaminen
Suomi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.11Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record