Ympäristöhuolien sukupolvi ostoksilla - vihreä kulutus ympäristöelämäkerroissa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10828
Title: Ympäristöhuolien sukupolvi ostoksilla - vihreä kulutus ympäristöelämäkerroissa
Author: Sojonen, Elina
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntapolitiikan laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Samhällspolitiska institutionen
Date: 2005-08-31
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10828
Thesis level: master's thesis
Abstract: Pro gradu - tutkielma käsittelee vihreän eli ympäristöä säästävän kulutuksen ilmenemistä ympäristöelämäkerroissa. Tutkimuksen aineiston muodostavat vuonna 2002 ympäristöpolitiikan virtuaaliopetuksessa opiskelijoilta kerätyt ympäristöelämäkerrat, joissa kirjoittajat kertovat ympäristösuhteensa elämäkerran. Tutkimuksessa tarkastellaan sitä, millaisena ja missä elämänvaiheissa vihreä kulutus mainitaan ympäristöelämäkerroissa. Lisäksi tarkastellaan ympäristösuhteen kehitykseen ja vihreän kulutukseen liittyviä kokemuksia sekä kirjoittajien käsityksiä vihreistä kuluttajista ja kuluttajan vaikutusmahdollisuuksista. Ympäristöelämäkertoja analysoidaan temaattisen analyysin avulla. Elämänvaiheittaisen tarkastelun lisäksi kulutusteemojen esiintymistä tutkitaan laskemalla, kuinka monessa elämäkerrassa ne mainitaan. Tutkimuksen viitekehys on Gert Spaargarenin malli, joka kokoaa yhteen ympäristöystävällisen käyttäytymiseen vaikuttavia mikro- ja makrotason tekijöitä. Tutkimuksessa esiin nousevia käsityksiä vihreistä kuluttajista verrataan Johanna Moisanderin tutkimukseen vihreän kulutuksen diskursseista. Tutkimus osoittaa, että vihreä kulutus nähdään ympäristöihmisen elämäntavan osana. Aineistossa esiintyviä vihreän kulutuksen muotoja ovat kulutuskriittisyys, ruuantuotannon ympäristövaikutusten ohjaamat ruokavalinnat sekä autoilun ja lentämisen välttäminen. Voimakkaasti painottunut kulutuskriittisyys on nähtävissä suomalaisen niukkuuden mentaliteetin uudet ympäristöperusteet saaneena ilmentymänä. Elämäkerroissa näkyy henkilökohtaisen ympäristöheräämisen prosessi, kehityskulku jossa ympäristösuhteen kannalta merkittävät kokemukset aiheuttavat elämäntavan vihertymisen. Ympäristöihmiset kokevat huolta ja syyllisyyttä ympäristön tilasta. Verrattuna edellisiin sukupolviin, ympäristöhuolta kantavat kirjoittajat muodostavat ympäristöhuolien sukupolven, joka on valmis luopumaan omasta hyvinvoinnistaan ympäristön hyväksi. Ympäristöhuolien sukupolvi haluaa luonnon hyödyntämisen sijasta suojella sitä. Ympäristöasioista koettu syyllisyydentunne ei ainoastaan lamaannuta, kuten aikaisemmassa ympäristötutkimuksessa sen on nähty tekevän, vaan syyllisyys on myös elämäntapojen muuttamiseen ja ympäristötoimintaan ajava voima. Aineistosta nousee kaksi strategiaa ympäristöhuolen kanssa selviämiseen: ura asiantuntijatehtävissä ympäristöalalla sekä arjen pienet ympäristöystävälliset teot, kuten vihreä kulutus. Ympäristöelämäkerroissa esiintyy neljä erilaista kuluttajatyyppiä: järkevä vihreä kuluttaja, skeptinen vihreä kuluttaja, tulevaisuuden asiantuntija ja kuluttajakettutyttö.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: ympäristöpolitiikka
elämäntapa
ympäristöarvot
kulutus
ympäristötietoisuus
kulutustottumukset
kuluttajakäyttäytyminen
elämäkertatutkimus
ympäristöelämäkerrat


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.99Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record