Ympäristöhuolien sukupolvi ostoksilla - vihreä kulutus ympäristöelämäkerroissa

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntapolitiikan laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Samhällspolitiska institutionen sv
dc.contributor.author Sojonen, Elina
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:32:40Z
dc.date.available 2009-09-08T09:32:40Z
dc.date.issued 2005-08-31
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/10828
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Pro gradu - tutkielma käsittelee vihreän eli ympäristöä säästävän kulutuksen ilmenemistä ympäristöelämäkerroissa. Tutkimuksen aineiston muodostavat vuonna 2002 ympäristöpolitiikan virtuaaliopetuksessa opiskelijoilta kerätyt ympäristöelämäkerrat, joissa kirjoittajat kertovat ympäristösuhteensa elämäkerran. Tutkimuksessa tarkastellaan sitä, millaisena ja missä elämänvaiheissa vihreä kulutus mainitaan ympäristöelämäkerroissa. Lisäksi tarkastellaan ympäristösuhteen kehitykseen ja vihreän kulutukseen liittyviä kokemuksia sekä kirjoittajien käsityksiä vihreistä kuluttajista ja kuluttajan vaikutusmahdollisuuksista. Ympäristöelämäkertoja analysoidaan temaattisen analyysin avulla. Elämänvaiheittaisen tarkastelun lisäksi kulutusteemojen esiintymistä tutkitaan laskemalla, kuinka monessa elämäkerrassa ne mainitaan. Tutkimuksen viitekehys on Gert Spaargarenin malli, joka kokoaa yhteen ympäristöystävällisen käyttäytymiseen vaikuttavia mikro- ja makrotason tekijöitä. Tutkimuksessa esiin nousevia käsityksiä vihreistä kuluttajista verrataan Johanna Moisanderin tutkimukseen vihreän kulutuksen diskursseista. Tutkimus osoittaa, että vihreä kulutus nähdään ympäristöihmisen elämäntavan osana. Aineistossa esiintyviä vihreän kulutuksen muotoja ovat kulutuskriittisyys, ruuantuotannon ympäristövaikutusten ohjaamat ruokavalinnat sekä autoilun ja lentämisen välttäminen. Voimakkaasti painottunut kulutuskriittisyys on nähtävissä suomalaisen niukkuuden mentaliteetin uudet ympäristöperusteet saaneena ilmentymänä. Elämäkerroissa näkyy henkilökohtaisen ympäristöheräämisen prosessi, kehityskulku jossa ympäristösuhteen kannalta merkittävät kokemukset aiheuttavat elämäntavan vihertymisen. Ympäristöihmiset kokevat huolta ja syyllisyyttä ympäristön tilasta. Verrattuna edellisiin sukupolviin, ympäristöhuolta kantavat kirjoittajat muodostavat ympäristöhuolien sukupolven, joka on valmis luopumaan omasta hyvinvoinnistaan ympäristön hyväksi. Ympäristöhuolien sukupolvi haluaa luonnon hyödyntämisen sijasta suojella sitä. Ympäristöasioista koettu syyllisyydentunne ei ainoastaan lamaannuta, kuten aikaisemmassa ympäristötutkimuksessa sen on nähty tekevän, vaan syyllisyys on myös elämäntapojen muuttamiseen ja ympäristötoimintaan ajava voima. Aineistosta nousee kaksi strategiaa ympäristöhuolen kanssa selviämiseen: ura asiantuntijatehtävissä ympäristöalalla sekä arjen pienet ympäristöystävälliset teot, kuten vihreä kulutus. Ympäristöelämäkerroissa esiintyy neljä erilaista kuluttajatyyppiä: järkevä vihreä kuluttaja, skeptinen vihreä kuluttaja, tulevaisuuden asiantuntija ja kuluttajakettutyttö. en
dc.language.iso fi
dc.subject ympäristöpolitiikka fi
dc.subject elämäntapa fi
dc.subject ympäristöarvot fi
dc.subject kulutus fi
dc.subject ympäristötietoisuus fi
dc.subject kulutustottumukset fi
dc.subject kuluttajakäyttäytyminen fi
dc.subject elämäkertatutkimus fi
dc.subject ympäristöelämäkerrat fi
dc.title Ympäristöhuolien sukupolvi ostoksilla - vihreä kulutus ympäristöelämäkerroissa fi
dc.identifier.laitoskoodi 705
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.99Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record