Virkavalta, väkivalta ja intiaanielämä Ecuadorin Amazoniassa, Quichua- ja shuar-naisten identiteetin rakentuminen konfliktien keskellä

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Sosiaali- ja kulttuuriantropologia (Sosiologian laitos) fi
dc.contributor University of Helsinki, Social and Cultural Anthropology (Department of Sociology) en
dc.contributor Helsingfors universitet, Social- och kulturantropologi (Sociologiska institutionen) sv
dc.contributor.author Vohlonen-Córdova, Anna
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:32:42Z
dc.date.available 2009-09-08T09:32:42Z
dc.date.issued 2001-01-08 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/10830
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tässä tutkimuksessa on pohdittu, miten olla Ecuadorin Amazonian alueen quichua- tai shuar-nainen vaikuttaa naisten tapoihin suhtautua ympäröivään yhteiskuntaan. Tutkimuksessa on analysoitu, kuinka perinteinen sukupuolten välinen työnjako ja sille annetut symboliset arvot vaikuttavat siihen, miten naiset hyväksyvät heihin kohdistuvan väkivallan ja toisaalta oikeuttavat väkivallan vastustamiseen. Tutkimus perustuu vuoden mittaiseen kenttätyöhon 1998-1999. Aineisto koostuu tärkeimpien informanttien haastatteluista sekä osallistuvasta havainnoinnista. Tutkimuksessa on myös tarkasteltu, kuinka naisten puheet naisena olemisesta ja konflikteista, varsinkin perheväkivallasta, liittyvät laajempiin Ecuadorin Amazonian aluetta koskeviin muutoksiin ja yhteiskunnan hierarkkisiin rakenteisiin. Käsittelen naisena olemista hyvä nainen -käsitteen kautta. Tutkimuksessa on kuvailtu, kuinka naisena oleminen ja siihen liittyvät velvollisuudet ovat voimakkaasti sidoksissa maahan ja chacran viljelyyn. Tämä on aktivoinut monet naiset vastustamaan ympäristötuhoja ja puolustamaan oikeuksiaan valtion ja ylikansallisten yhtiöiden edessä. Useiden naisten miehet kuitenkin vastustavat osallistumista ja rankaisevat siitä. Naisena olemisen edellytyksistä osa voidaan johtaa myös katolisen maailman mukana tuomiin ajatuksiin naisesta kärsivänä ja uhrautuvana. Nämä ominaisuudet näyttäytyvät naisten puheissa siitä, miten naisen tulee konfliktitilanteissa ja itseen kohdistuvan väkivallan edessä käyttäytyä, ja selityksinä siitä, mistä väkivalta johtuu. Tutkimuksen loppuosassa on pohdittu, kuinka naisten tavat hahmottaa parisuhteen dynamiikkaa ja naisena olemista kertovat muun muassa suhtautumisesta omaan identiteettiin, ja intiaaniuden kokemiseen. Mitä nainen tekee konfliktitilanteessa, eli hakeeko hän turvaa valtion tarjoamista palveluista, perheeltä vai selvittääkö hän itse ongelmansa, kuvaa suhdetta laajempaan yhteiskuntaan. Tutkimuksen keskeisin johtopäätös on se, että Quichua- ja shuar-naisten käsitykset hyvästä naisesta perustuvat edelleen työnjakoon - chacran viljelytaitoon sekä chichan- ja keramiikantekotaitoihin. Hyvä nainen ?käsitteeseen sisältyy kuitenkin myös maan valtaa pitävien käsitykset naisena olemisesta sekä quichuoiden ja shuarien työnjakoon perustuvat ajatukset sukupuolten erilaisista rooleista. en
dc.language.iso fi en
dc.subject etninen identiteetti - naiset - Ecuador en
dc.subject työnjako - seksuaalinen identiteetti - Ecuador en
dc.subject konfliktit - sukupuoliroolit - Ecuador en
dc.title Virkavalta, väkivalta ja intiaanielämä Ecuadorin Amazoniassa, Quichua- ja shuar-naisten identiteetin rakentuminen konfliktien keskellä en
dc.identifier.laitoskoodi 7071 en
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Pro gradu sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.92Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record