Dokumentation av socialt arbete med döva psykiatriska sjukhuspatienter i patienternas journaler

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntapolitiikan laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Samhällspolitiska institutionen sv
dc.contributor.author Schoultz, Viveca
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:32:44Z
dc.date.available 2009-09-08T09:32:44Z
dc.date.issued 2006-02-10
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/10833
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Undersökningen strävar efter att kartlägga det sociala arbetet vid ett psykiatriskt sjukhus. Forskningspopulationen är 31 döva patienter som för första gången vårdas pa en öppen, akutpsykiatrisk avdelning och som har teckenspråk som sitt första språk. Undersökningens huvudsakliga material är SOS-bladen i patientjournalen, på vilka socialarbetaren dokumenterar sitt arbete. Mötet mellan de döva patienterna och socialarbetaren analyseras med hjälp av sjukvårdsdistriktets statistikprogram för socialarbetare. Metoden som används för att analysera texterna pa SOS-bladen är tematisk kodning. Med hjälp av denna metod skapades en kodapparat som möjliggjorde analys av socialarbetarens texter. I praktiken undersökte forskaren sina egna texter. Eftersom döva patienter inom psykiatrin aldrig tidigare har kartlagts i Finland hade undersökningen också en deskriptiv sida. Undersökningen var aktuell också för att hälsovården idag star på tröskeln till att ta i bruk den elektroniska patientjournalen, vilken möjliggör att hälsovårdspersonal på ett annat sätt kan läsa olika texter som skrivits om patienten. Materialet som används i undersökningen hade skapats som en arbetsprodukt vid aktivt patientarbete vid ett psykiatriskt sjukhus under åren 1996 - 2000 då Dövas Servicestiftelse genom ett projekt strävade efter att utveckla psykiatrisk avdelningsvård för döva vid Lappvikens sjukhus. Socialkonstruktivismen har därför använts som teoretisk bakgrund. Både de döva patienterna och dokumentationen utgjorde fokus för denna undersökning. Frågeställningar var: Vad består det sociala arbetet som gjorts med döva patienter på ett psykiatriskt sjukhus av samt hur socialarbetaren har dokumenterat detta arbete i de döva patienternas journaler? Undersökningen strävade efter att ge svar på den mer specifika frågan: Vilken sorts kunskap skapades om det sociala arbete och om patienterna? Resultaten av undersökningen gav ny information om döva psykiatriska patienterna som inte tidigare existerat i Finland. Socialarbetarens dokumentation på SOS-bladet visade sig vara kort formulerade men var i de fiesta fall mycket djupgående och behandlade komplexa sociala situationer. Overraskande var att socialarbetaren ofta tagit ställning till olika saker och gjort en bedömning. Brister i dokumentationen framkom också, bl.a. var patientens egen syn på olika ärenden inte alltid dokumenterad. Socialarbetaren hade heller inte alltid dokumenterat sitt arbete på SOS-bladet. en
dc.language.iso sv
dc.subject kuurot fi
dc.subject kuurous fi
dc.subject psykiatria fi
dc.subject psykiatrinen kuntoutus fi
dc.subject dokumentointi fi
dc.subject temaattinen koodaus fi
dc.subject terveydenhuolto fi
dc.subject döva sv
dc.subject dövhet sv
dc.subject psykiatri sv
dc.subject psykiatrisk rehabilitering sv
dc.subject dokumentation sv
dc.subject tematisk kodning sv
dc.subject hälsovården sv
dc.title Dokumentation av socialt arbete med döva psykiatriska sjukhuspatienter i patienternas journaler sv
dc.identifier.laitoskoodi 7051
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.subject.discipline Social Work en
dc.subject.discipline Sosiaalityö fi
dc.subject.discipline Socialt arbete sv
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.99Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record