Yritysten yhteiskuntavastuu sidosryhmien kokemana

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Viestinnän laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Department of Communication en
dc.contributor Helsingfors universitet, Kommunikationslära, Institutionen för sv
dc.contributor.author Kalmari, Mari
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:32:45Z
dc.date.available 2009-09-08T09:32:45Z
dc.date.issued 2006-09-11 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/10834
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Pro gradu -tutkielmani aiheena on yritysten yhteiskuntavastuu ja sen viestintä yritysten sidosryhmille. Tutkielman johtoajatuksena on tutkia millainen merkitys yritysten yhteiskuntavastuulla ja sen viestinnällä on yritysten sidosryhmille. Useat yritykset viestivät varsin avoimesti toimintansa yhteiskunnallisista vaikutuksista, mutta kuuleeko kukaan yritysten viestejä? Kiinnostaako aihe ketään? Ja uskooko kukaan yritysten kertomuksia? Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena, jossa vertailtiin kahden suomalaisen energia-alan yrityksen, Fortumin ja Helsingin Energian, yhteiskuntavastuuta ja sen viestintää yritysten sidosryhmien silmin. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastatteluin, joissa haastateltiin sekä tapausorganisaatioiden että heidän sidosryhmiensä edustajia. Yhteiskuntavastuun merkitys sidosryhmille näyttäisi tutkimukseni perusteella olevan hyvin kaksijakoinen. Periaatteessa sidosryhmät ovat kiinnostuneita yritysten yhteiskuntavastuusta ja se on heidän mielestään oleellinen osa yritystoimintaa. Käytännössä kuitenkin vain harva haastateltava oli itse asiassa tutustunut yritysten yhteiskuntavastuuseen. Ongelmana näyttäisikin olevan, kuinka yritysten tulisi tiedottaa sidosryhmilleen näitä itseään kiinnostavasta aiheesta, niin että sidosryhmät myös näkisivät ja kuulisivat nämä viestit. Toinen suuri ongelma yhteiskuntavastuun viestimisessä sidosryhmille on tiedon uskottavuuden ja luotettavuuden lisääminen. Sidosryhmät eivät aina usko yritysten vilpittömyyteen ja pyyteettömyyteen näiden kertoessa vastuullisuudestaan. Yritysten ajatellaan kertovan vain osan totuudesta ja kiillottavan yritysimagoaan kirjoittamalla vain kauniista aikomuksista ja onnistumisistaan. Ikävät asiat ja epäonnistumiset jätetään joko kokonaan kertomatta tai niitä selitellään ja kaunistellaan. Yritysten yhteiskuntavastuullisuuden ja viestinnän perusongelmana näyttäisikin olevan tiedon objektiivisuus. Sidosryhmien silmin yritysten julkaisema tieto on aina yrityksen oma subjektiivinen näkemys omasta hyvyydestään eikä tätä tietoa pidetä luotettavana ja puolueettomana. Lisäksi yrityksen johdon ja omistajien sitoutumisen puute yritysten yhteiskuntavastuuseen sekä konkreettisten tavoitteiden ja toimenpiteiden vähäisyys verottaa yritysten uskottavuutta. Sidosryhmät katsovat, että yritykset kuuntelevat ensisijaisesti aina omistajiaan ja tämän vuoksi taloudelliset arvot usein jyräävät muut näkökohdat alleen. ”Shareholder value” näyttäisi olevan yrityksille huomattavasti tärkeämpää kuin ”stakeholder value”. Keskeisimpinä lähteinä työssäni käytän A. B. Carrollin teoksia Stakeholder thinking in three models of management morality: a perspective with strategic implications (1995) ja Business & Society – Ethics and Stakeholder Management (2003), J. E. Grunigin artikkelia Qualitative Methods for Assessing Relationships Between Organizations and Publics (2002) sekä E. Juholinin teosta Cosmopolis (2004). en
dc.language.iso fi en
dc.subject yritykset - yhteiskuntavastuu en
dc.subject yritykset - sidosryhmät en
dc.subject organisaatioviestintä en
dc.title Yritysten yhteiskuntavastuu sidosryhmien kokemana en
dc.identifier.laitoskoodi 709 en
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Pro gradu sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.16Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record