Turvallisuuden narratiivit ja Israelin identiteetti : ulkopoliittiset uhkakuvat ja identiteetti Israelin pääministerien puheissa 2005-2006.

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://hdl.handle.net/10138/10845
Julkaisun nimi: Turvallisuuden narratiivit ja Israelin identiteetti : ulkopoliittiset uhkakuvat ja identiteetti Israelin pääministerien puheissa 2005-2006.
Tekijä: Juvonen, Kaisa Vilhelmiina
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Päiväys: 2008-05-05
Kieli: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10845
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: Tutkielman aiheena on Israelin valtiollinen identiteetti. Tutkimusaihe saa merkityksensä, kun se liitetään laajempaan Lähi-idän problematiikkaan. Lähtökohta on, että Israelin näkemykset itsestään ja tulkinnat vallitsevasta tilanteesta vaikuttavat Israelin toimiin sekä siihen, millä tavalla muut toimijat reagoivat Israeliin. Tutkimuksen tavoite on rajattu ainoastaan Israelin valtiollisen identiteetin tutkimiseen sellaisena, kun se ilmenee Israelin pääministerien puheissa. Tutkimuksen aineistona käytetään Israelin pääministerien puheita vuosilta 2005–2006. Tutkimuksessa keskeisiä ovat ulkopoliittiset uhkakuvat. Lähtökohtana on, että ulkopoliittisten uhkakuvien kautta rajataan ja uusinnetaan valtiolle primääriä identiteettiä. Käsitys uhkakuvien merkityksestä identiteetin uusintamiselle perustuu pääasiallisesti David Campbellin (1992) teoriaan. Tutkimusongelma on, miten Israelin valtiollista identiteettiä rajataan ja uusinnetaan turvallisuuden ja ulkoisten turvallisuusuhkien kautta. Yhdistämällä ns. Kööpenhaminan koulukunnan turvallistamisteorian käsityksen turvallisuuden tuottamisesta ja identiteetin käsitykseen liittyvän toiseuden käsitteen narratiiviseen analyysiin kartoitettiin turvallisuuden narratiiveja, jotka heijastavat Israelin valtiollista identiteettiä. Kartoittamalla turvallisuuden narratiiveja selvitettiin, millaisia uhkakuvia, käsityksiä tilanteista, toiseuden ja itsen kuvia pääministerien puheista on löydettävissä. Aineistoa analysoitiin kahden vuoden ajalta. Tutkimuksen tavoitteena oli myös vertailla kahta vuotta keskenään ja arvioida muutosta tällä aikavälillä. Molempien vuosien narratiiveista erottuivat voimakkaimmin juutalaisuuden, itseriittoisuuden, ”viattoman uhrin” ja länsimaailmaan samaistumisen identiteettiulottuvuudet. Juutalainen valtio on hallitseva identiteettiä kuvaileva teema. Israelin valtion oikeutus narratiiveissa perustui juutalaiseen historiaan. Juutalaisten puolustaminen on yksi valtion ensisijaisesta tehtävistä. Itseriittoisuus tarkoittaa omaan kohtaloon aktiivisesti vaikuttamista. ”Viattoman uhrin” ulottuvuus kuvaa Israelia perusteettoman vihamielisyyden kohteena ja siirtää vastuun yhteenotoista vastapuolelle. Länsimainen identiteetin ulottuvuus kuvaa Israelin samaistumista länsimaailmaan, jolloin se erottautuu Lähi-idästä ja sen kulttuuripiiristä. Koska identiteettiä kuvaavat teemat ovat kahden vuoden välillä samankaltaisia, vuosia vertailtiin universalismin ja partikularismin painotusten kautta. Identiteetin universalististen piirteiden korostuksen nähtiin kasvaneen vuoden 2006 aikana.
Kuvaus: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Avainsanat: alueellinen identiteetti
kansallinen identiteetti
uhkakuvat
toiseus
turvallisuus


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
abstract.pdf 48.97KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot