Paperilla vai verkossa? Haastattelututkimus sanomalehden merkityksestä ja tulevaisuudesta

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10851
Title: Paperilla vai verkossa? Haastattelututkimus sanomalehden merkityksestä ja tulevaisuudesta
Author: Lehmussaari, Emilia
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Communication
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Viestinnän laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kommunikationslära
Date: 2003-05-05
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10851
Thesis level: master's thesis
Abstract: Työni tarkoituksena on selvittää mikä merkitys sanomalehdellä on ihmisille, mitkä ovat sanomalehden käyttösyyt ja mikä on perinteisen sanomalehden tulevaisuus. Tutkimuksessa haetaan vastauksia neljään suureen kysymykseen: millaista sanomalehteä ihmiset haluavat lukea, mikä on sanomalehden merkitys lukijalle, siirtyykö sanomalehden lukeminen Internetiin ja ovatko lukijat valmiita maksamaan sähköisen sanomalehden palveluista. Näihin neljään kysymykseen liittyy kaksi pienempää kysymystä: miten luotettavana verkkosanomalehteä pidetään ja ovatko verkkolehti ja perinteinen sanomalehti ainoat vaihtoehdot? Tutkimuksen keskeiset käsitteet ovat verkkolehti, uusi media, mediamaisema, muutosvastarinta, identiteetti ja visio. Tutkimus etenee historiasta nykypäivään tarkastellen suomalaisen sanomalehdistön kehitystä ja siinä tapahtuneita muutoksia. Lisäksi tarkastellaan suomalaisia joukkoviestinten käyttäjinä keskittyen sanomalehteen, Internetiin, televisioon ja radioon. Näiden teemojen lisäksi pohditaan journalismin tulevaisuutta ja sitä, onko Internet sanomalehdelle kilpailija. Aikaisemmasta tutkimuksesta tuodaan esille esimerkkejä käyttötarkoitustutkimuksen perinteen ja joukkoviestinnän funktionaalisten teorioiden piiristä sekä suomalaisilta tutkijoilta. Ari Heinosen tutkimus antaa kuvan media-ammattilaisten näkemyksistä ja Risto Sinkon tutkimus tuo esille verkkolehden lukemista, sekä pohdintaa perinteisen sanomalehden ja verkkolehden suhteesta. Tutkimukseni empiirinen aineisto on kerätty teemahaastattelun avulla haastatellen yhdeksää perheellistä 25–40-vuotiasta pääkaupunkiseudulla asuvaa henkilöä. Aineiston analyysissä on käytetty menetelminä kvalitatiivista sisällönerittelyä, jonka avulla on tuotu esiin sanomalehden rooli ihmisten arjessa sekä sanomalehden käyttösyyt, sekä kehyksen käsitettä, jonka avulla on eroteltu kolme kehystä, joiden läpi sanomalehteä luetaan. Nämä kehykset ovat vapaa-aikakehys, tietokehys ja paikalliskehys. Lisäksi sanomalehden tulevaisuuteen liittyen on eroteltu epäilykehys ja turvallisuuskehys. Keskeinen tulos sanomalehden tulevaisuuteen liittyen on, että perinteinen sanomalehti tuntuu edelleen pitävän pintansa. Vaikka teknologian kehitykseen uskotaan, ei sanomalehden lukeminen ainakaan vielä ole siirtymässä verkkoon, eikä verkkolukemisesta ainakaan olla halukkaita maksamaan. Perinteiseen paperilehteen on totuttu, mikä johtuu varmasti pitkästä kotiinkannon perinteestämme. Tämä on myös vaikuttanut siihen, että sanomalehti on juurruttanut itsensä suomalaiseen yhteiskuntaan. Sanomalehden käyttösyyt löytyvät usein ihmisten arjesta. Lehdestä haetaan paitsi tietoa, myös vihdettä. Sanomalehden lukeminen on aikaa itselle ja lisäksi tuttu, oman alueen lehti kiinnittää lukijan tiettyyn ryhmään ja siten myös vahvistaa lukijan identiteettiä. Mediamaisema muuttuu jatkuvasti. Teknologian uudet innovaatiot haastavat myös sanomalehtimaailman. Toistaiseksi muutoksiin ei kuitenkaan olla valmiita.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: verkkolehti
uusi media
kehys
Internet
mediamaisema
visio


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.16Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record