Diskurssianalyyttinen näkökulma erikoisturvallisuuteen

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://hdl.handle.net/10138/10865
Julkaisun nimi: Diskurssianalyyttinen näkökulma erikoisturvallisuuteen
Tekijä: Kiuru, Mari Elina
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalipsykologian laitos
Päiväys: 2004-05-03
Kieli: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10865
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: ”Diskurssianalyyttinen näkökulma erikoisturvallisuuteen” on tutkimus erikoisturvallisuuden käsitteestä ja siihen liittyvistä toiminnoista (Suomessa vuoden 2004 alussa). Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on sosiaalinen konstruktionismi ja tutkimusmenetelmänä diskurssianalyysi. Tutkimusaineisto on kerätty haastattelemalla henkilökohtaisesti 17 turvallisuusalan asiantuntijaa ja ammattilaista (sekä yksityiseltä että viranomaissektorilta). Tutkimus osoittaa, että erikoisturvallisuuden käsitteelle on olemassa tarve ja että sillä on jo jossain määrin vakiintunut merkitys. Erikoisturvallisuuteen liitetään yleisesti: näkymättömyys (salassapitovelvollisuudet, työn luonne ym.), erikoisosaaminen (tiettyjen menetelmien hallinta, asiantuntijuus), erityistilanteet (tapauskohtainen suunnittelu), korkeat riskit (hengissä säilyminen, asioiden arkaluonteisuus), pelisääntöjen korostunut merkitys (luottamus) sekä voimakkaat kulttuurisen mielikuvat (tiedon puute). Erikoisturvallisuuden sisällöstä ja käsitteen hyväksyttävyydestä ei kuitenkaan ole olemassa yhtä yhtenäistä näkemystä. Tutkimus osoittaakin, että erikoisturvallisuus voidaan ymmärtää ja tehdä ymmärrettäväksi viidestä erilaisesta diskurssista käsin: (1) lakidiskurssi, (2) liiketoimintadiskurssi, (3) ammattidiskurssi, (4) tarvediskurssi ja (5) kulttuuridiskurssi. Tutkimuksessa pohditaan alustavasti myös sitä, minkälaisia seurauksia näihin diskursseihin perustuvalla kielenkäytöllä voi olla sekä yksilöiden välisessä vuorovaikutuksessa että yhteiskunnallisen vallankäytön välineinä.
Kuvaus: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Avainsanat: diskurssianalyysi
turvallisuus
erikoisturvallisuus
diskurssi


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
abstract.pdf 48.51KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot