Diskurssianalyyttinen näkökulma erikoisturvallisuuteen

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalipsykologian laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Socialpsykologiska institutionen sv
dc.contributor.author Kiuru, Mari Elina
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:33:08Z
dc.date.available 2009-09-08T09:33:08Z
dc.date.issued 2004-05-03
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/10865
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract ”Diskurssianalyyttinen näkökulma erikoisturvallisuuteen” on tutkimus erikoisturvallisuuden käsitteestä ja siihen liittyvistä toiminnoista (Suomessa vuoden 2004 alussa). Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on sosiaalinen konstruktionismi ja tutkimusmenetelmänä diskurssianalyysi. Tutkimusaineisto on kerätty haastattelemalla henkilökohtaisesti 17 turvallisuusalan asiantuntijaa ja ammattilaista (sekä yksityiseltä että viranomaissektorilta). Tutkimus osoittaa, että erikoisturvallisuuden käsitteelle on olemassa tarve ja että sillä on jo jossain määrin vakiintunut merkitys. Erikoisturvallisuuteen liitetään yleisesti: näkymättömyys (salassapitovelvollisuudet, työn luonne ym.), erikoisosaaminen (tiettyjen menetelmien hallinta, asiantuntijuus), erityistilanteet (tapauskohtainen suunnittelu), korkeat riskit (hengissä säilyminen, asioiden arkaluonteisuus), pelisääntöjen korostunut merkitys (luottamus) sekä voimakkaat kulttuurisen mielikuvat (tiedon puute). Erikoisturvallisuuden sisällöstä ja käsitteen hyväksyttävyydestä ei kuitenkaan ole olemassa yhtä yhtenäistä näkemystä. Tutkimus osoittaakin, että erikoisturvallisuus voidaan ymmärtää ja tehdä ymmärrettäväksi viidestä erilaisesta diskurssista käsin: (1) lakidiskurssi, (2) liiketoimintadiskurssi, (3) ammattidiskurssi, (4) tarvediskurssi ja (5) kulttuuridiskurssi. Tutkimuksessa pohditaan alustavasti myös sitä, minkälaisia seurauksia näihin diskursseihin perustuvalla kielenkäytöllä voi olla sekä yksilöiden välisessä vuorovaikutuksessa että yhteiskunnallisen vallankäytön välineinä. en
dc.language.iso fi
dc.subject diskurssianalyysi fi
dc.subject turvallisuus fi
dc.subject erikoisturvallisuus fi
dc.subject diskurssi fi
dc.title Diskurssianalyyttinen näkökulma erikoisturvallisuuteen fi
dc.identifier.laitoskoodi 706
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.51Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record