2000-luvun synkretismi Perun Amazoniassa : samaani-istunnon ja ayahuascarituaalin erot ja samankaltaisuudet

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10873
Title: 2000-luvun synkretismi Perun Amazoniassa : samaani-istunnon ja ayahuascarituaalin erot ja samankaltaisuudet
Author: Leimio, Marianne
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Date: 2006-09-05
URI: http://hdl.handle.net/10138/10873
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tarkastelen pro gradussani Perun Amazoniassa esiintyvää henkiparannusrituaalia, jossa juodaan länsimaisittain psykedeeliseksi huumeeksi luettavaa juomaa, joka valmistetaan harmala-alkaloideja sisältävästä Banisteropsis caapi -liaanista ja esimerkiksi tryptamiinihallusinogeeneja sisältävästä Psychotria viridiksestä. Rituaalissa toteuteaan riittejä ja lausutaan ääneen kristillisiä rukouksia, mutta rituaalin päämääränä on kuitenkin šamanistinen parantaminen. Rituaalin ohjaa aikaisemmassa kirjallisuudessa "šamaaniksi" kutsuttu henkilö, jota itse tässä työssäni nimitän paikallisella termillä "curandero". Rituaalia toteutetaan sekä sademetsässä että kaupungissa. Tarkoitukseni oli tutkia, millä tavalla rituaali šamanistinen rituaali. Amazonilaista ayahuascarituaalia on aikaisemmassa antropologisessa kirjallisuudessa kutsuttu kritiikittömästi "šamanismiksi", vaikka käsite tulee alun perin Siperiasta. Šamanismi on siperialainen uskomusjärjestelmä. Tässä työssäni paneudun teoreettiseen keskusteluun šamaani-termin universaalista vs. kulttuurisidonnaisesta käytöstä. Teoreettisena viitekehyksenä olen šamaani-käsitettä määritellessäni käyttänyt Anna-Leena Siikalan (1978, 1992) Siperiaan sijoittuvia, sekä Mircea Eliaden (1964) globaaleja, ilmiön universalisoivia tutkimuksia šamanismista. Šamanismin kriittiseen tarkasteluun käytin Alice Beck Kehoen (2000) tutkimusta. Tässä työssäni tarkastelen myös, millä tavalla Perun valtionuskonto katolisuus, globaalit liikkeet sekä traditionaaliset alkuperäiskansojen käsitykset maailmankaikkeudesta ovat sekoittuneet ja vaikuttaneet toisiinsa. Globaaleilla liikkeillä viittaan New Age konsensukseen. Tällaisia globaaleja elementtejä rituaaliin tuovat turistit ja ne tulevat esiin niissä uskomuksissa, joita rituaaliin liitetään. Tutkimukseni mukaan uskonnollinen synkretismi kulminoituu juuri ayahuascarituaalissa. Pro gradu -työni pohjalta totesin, että ayahuascarituaalia ei voida kutsua puhtaasti šamanismiksi, sillä se on synkretistinen rituaali, johon on sekoittunut amazonilaista kosmologiaa, kristinuskoa sekä uuden ajan spiritualismia. Rituaali pohjautuu amazonilaiseen kosmologiaan. Kristinuskoa alettiin sekoittaa alkuperäisuskomuksiin valloitusten myötä 1500-luvulla. Globaalin ilmeen rituaaliin tuovat siihen osallistuvat turistit. Työni puolustaa sitä väitettä, että šamanismi-termiä ei voida sellaisenaan soveltaa muuhun kuin sen alkuperäiseen kontekstiin. On erittäin vaarallista käyttää universalisoivaa termiä etenkin sellaisiin alkuperäiskulttuureihin, jotka ovat katoamisuhkan alla. Paikallisia uskomusjärjestelmiä tulisi kutsua niiden paikallisilla nimityksillä. Aineistoni, joka liittyy amazonilaisiin kosmologisiin käsityksiin sekä paikallisiin uskomusjärjestelmiin, keräsin kenttätyöllä Perun Iquitosissa, joka sijaitsee sademetsässä Amazonjoen varrella. Metodina tässä työssäni olen käyttänyt osallistuvaa havainnointia sekä diskurssianalyysia.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: ayahuasca
rituaalit
synkretismi
šamanismi
Peru - Iquitos
Discipline: Social and Cultural Anthropology
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
Social- och kulturantropologi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.22Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record