"Ihan perhe vaan" -Lesboperheissä elävien nuorten perhekäsityksiä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10884
Title: "Ihan perhe vaan" -Lesboperheissä elävien nuorten perhekäsityksiä
Author: Ahola, Minna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Date: 2000-11-15
URI: http://hdl.handle.net/10138/10884
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielma käsittelee lesboperheissä elävien nuorten perhekäsityksiä ja sijoittuu suomalaisen perhesosiologian kentälle. Lesboperhe elää suomalaisessa yhteiskunnassa, jossa vaikuttaa voimakkaasti heteroseksuaalinen ydinperheideaali. Tarkoituksena on tutkia, miten nuoret puhuvat perheestä: miten he käsittävät ja määrittelevät oman perheensä, joka edustaa niin sanottuja vaihtoehtoisia perhemuotoja ja miten he kokevat elämänsä perheensä jäsenenä. Lisäksi tutkitaan, millaisia merkityksiä ja ominaisuuksia nuoret liittävät perheeseen yleisellä tasolla. Puhetta tutkitaan suhteessa hahmoteltuihin suomalaisen perhepuheen tyyppeihin. Aineisto koostuu seitsemän eteläsuomalaisen kaupunkilaisnuoren teemahaastattelusta. Aineistoa lähestytään klassisen ja uuden perhesosiologian sekä lesbotutkimuksen tuoman esiymmärryksen valossa. Tutkielma kuuluu laadullisten menetelmien piiriin, ja aineistoa analysoidaan teemoittain Derek Layderin adaptive theoryn pohjalta. Analyysin tukena toimivat Lisa Saffronin ja Louise Rafkinin teokset homoseksuaalisten vanhempien lapsista sekä Päivi Harisen lisensiaatintyö yksinhuoltaja- ja uusperheessä elävien nuorten perhepuheesta. Analyysissa käytetyt perhepuheen tyypit on luotu erilaisten perhettä käsittelevien kirjoitusten pohjalta. Tutkielma on ontologisesti sitoutunut sosiaaliseen konstruktionismiin ja ammentaa perusteluita Bergerin & Luckmannin sekä Gubriumin & Holsteinin kirjoituksista. Teoreettisena kehyksenä toimii Zygmunt Baumanin postmodernisuusteoria, josta on johdettu ajatus siitä, että tämän päivän suomalaisessa yhteiskunnassa elää rinnakkain moderneja ja postmoderneja elementtejä. Analyysissa suomalaisen perhepuheen ytimeksi kristalloituvat lämpimät suhteet, turvallisuus, toimiva kommunikaatio, ideaali parisuhteesta ja yksilöllinen onnen tavoittelu. Yhteisen ytimen jakavia perhepuheen tyyppejä ovat tavanomainen, liberaali, familistinen uskonnollinen sekä vähemmistöperhepuhe. Haastateltujen nuorten puheesta nousee kaksi keskeistä teemaa, nuorten kokemus omasta perheestä tavallisena sekä tunne toisenlaisuudesta, jotka muodostavat sisäisesti loogisen metatason kuvion. Lisäksi nuorten puheesta on koottu kolmas teema, joka koostuu nuorten käsityksistä perheestä yleensä. Puheessaan perheestä yleisellä tasolla nuoret hylkäävät tavanomaisen perhepuheen genealogiaan ja heteroydinperhemalliin perustuvat kriteerit perheyden määrittelyssä ja korostavat lämpimien suhteiden ja subjektiivisen perheyden kokemuksen merkitystä.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: homoseksuaalisuus
perheet
perhekäsitykset - nuoret
lesbolaisuus
perhe-elämä
lesboperhe - kokemukset - lapset


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.00Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record