"No minkäs sille voi että meillä on niin hyvä maku" : Nuorten naisten kulutustottumuksia internetin keskustelupalstalla

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10887
Title: "No minkäs sille voi että meillä on niin hyvä maku" : Nuorten naisten kulutustottumuksia internetin keskustelupalstalla
Author: Sorsakivi, Milla
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Date: 2008-03-17
URI: http://hdl.handle.net/10138/10887
Thesis level: master's thesis
Abstract: Nuorten kulutustottumuksista on keskusteltu mediassa viime vuosina paljon. Usein keskustelussa nousee esiin nuorten vahva bränditietoisuus ja voimakas trendien seuraaminen. Kuluttamisen päämääräksi mainitaan usein itsensä ilmaiseminen ja muista nuorista erottautuminen, ja kuluttaminen ja sen eri muodot on nähty myös kapinoinnin välineenä. Toisaalta erilaisia kulutustottumuksia on pyritty selittämään monilla eri tekijöillä, ja toisaalta taas erilaisia ilmiöitä on voitu selittää kulutusvimman yleistymisellä ja kuluttamisen jokapäiväisyydellä. Entä millaista todella on suomalaisten nuorten kuluttajuus ja mihin kulutusvalinnoilla pyritään? Suomalaisnuorten kuluttamista on tutkittu useista eri näkökulmista, sekä kvalitatiivisin että kvantitatiivisin menetelmin. Nuorten kuluttajuus on tutkimuksen mukaan moninaista, joskin kulutustottumusten jaotteluista puuttuu usein hedonistinen, mielihyvään suuntautunut kuluttaminen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on paneutua tarkemmin nuorten naisten kuluttamiseen ja selvittää, minkälainen rooli kuluttamisella on nuorten suomalaisten naisten elämässä keskittyen merkki- ja luksuskuluttamiseen. Pääosassa on luksuksen käsite: miten se määritellään ja mitä se merkitsee. Mistä nuoret tosiasiassa puhuvat käyttäessään luksuksen käsitettä, millainen arvo luksustuotteella heille on ja miten siitä puhutaan. Tutkimuksen aineistona toimii Demi.fi –internetsivuston keskustelupalstalta vuoden 2006 aikana kerättyjä keskusteluketjuja, joissa nuoret puhuvat omasta kuluttamisestaan, haaveistaan ja mieliteoistaan keskittyen erityisesti luksustuotteisiin, jotka he itse keskusteluissaan määrittävät. Tutkimusaineisto on analysoitu teemoittelemalla. Aineiston nuoret tasapainoilevat perinteisesti kuluttamiseen, muotiin ja tyyliin liittyvien teemojen keskellä. Erottautuminen on heille tärkeää, mutta toisaalta on hyvä samaistua esimerkiksi idoleihin. Nuoret keskustelevat rahan merkityksestä, ja tekevät halusta tarvetta legitimoiden näin useat ostoksensa. He ovat muodostaneet keskuuteensa ”muodin yläluokan”, jonka jäsenenä he nauttivat korkeampaa statusta suhteessa muihin nuoriin. Merkkilukutaito ja brändien tunteminen on tärkeä ominaisuus, ja nuoret käyttävät aikaa merkkien, mallien ja tuotteiden tunnistamisen opetteluun harrastuksenomaisesti. Johtopäätöksenä voidaan sanoa, että kuluttamisen moninaisuus näkyy myös aineiston keskustelijoissa, eikä heidän keskuudestaan voida katsoa löytyvät puhtaasti hedonistista kuluttajaryhmää, joka aikaisemmistakin tutkimuksista on jäänyt puuttumaan. Sen sijaan aineiston nuorten voidaan sanoa olevan moderneja hedonisteja siinä mielessä, että he määrittelevät hedonismille omat rajansa, ja voivat löytää mielihyvää myös säästämisestä. Merkkituotteista haaveilu ja unelmointi tuottaa heille mielihyvää ja elämyksiä siinä missä tuotteiden omistaminenkin.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: kulutus
kuluttajakäyttäytyminen
shoppailu
elämäntapa
nuoret
Internet
WWW-sivut
WWW-sivustot


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.22Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record