Helsingin sisäisen bussiliikenteen kilpailuttamisen empiirinen tarkastelu huutokauppateoreettisesta näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10888
Title: Helsingin sisäisen bussiliikenteen kilpailuttamisen empiirinen tarkastelu huutokauppateoreettisesta näkökulmasta
Author: Tukiainen, Janne
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2002-04-17
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10888
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia Helsingin sisäisen bussiliikenteen kilpailuttamista vuosina 1997 - 2001. Tarkastelun painopisteenä on kilpailun vaikutus tarjoushintoihin. Ennen kaikkea kilpailun ja voittaneen tarjouksen eli hankintakustannusten yhteys on kiinnostuksen kohteena. Lisäksi tarkastellaan millä tavoin tarjouskilpailun järjestäjä voi vaikuttaa kohteiden suunnittelulla kilpailun määrään. Käytetty tarjouskilpailuaineisto on kerätty kirjoittajan toimesta ja on ensimmäistä kertaa käytössä tässä tutkimuksessa. Tutkimuksessa esitellään bussiliikennemarkkinoiden erityispiirteitä, erityisesti yritysten kustannuksiin ja sitä kautta tarjoushintoihin vaikuttavia tekijöitä perustuen Berechmanin (1993) tutkimukseen. Tällaisia ovat esimerkiksi skaala- ja verkostoedut, eri maiden väliset suhteelliset edut ja markkinoille tulon esteet. Empiirinen analyysi tavallisella PNS-menetelmällä kuitenkin osoittaa, ettei näillä ominaisuuksilla näyttäisi olevan vaikutusta tarjoushintoihin. Lisäksi käydään läpi sääntelyn ja sen purkamisen teoreettisia perusteita sekä kokemuksia sääntelyn purkamisesta ja kilpailuttamisesta eri maissa. Keskeisenä teoreettisena perustana on huutokauppateoria. Yleisen teorian esittelyn lisäksi, käsitellään tehtyjä empiirisiä huutokauppateoreettisia tutkimuksia ja tarkastellaan huutokauppateorian empiirisen tutkimisen ongelmia, joita Laffont (1997) käsittelee tutkimuksessaan. Lisäksi esitetään yksityisen arvon malli hankintahuutokaupoille, soveltaen McAfeen ja McMillanin (1987) tutkimusta. Sen perusteella lisääntyneen kilpailun tulisi alentaa tarjoushintoja. Tämä on ensimmäinen tutkimus, jossa huutokauppateoriaa sovelletaan bussiliikenteen kilpailuttamiseen. Empiirinen analyysi osoittaa, että vaikka lisääntynyt kilpailu alentaa kaikkia tarjouksia, muutos ei ole tilastollisesti merkitsevä (p = 0,08). Pienen p-arvon perusteella voidaan kuitenkin varauksin todeta yhden lisätarjoajan mukaantulon kilpailuun laskevan tarjoushintoja noin yhden prosentin keskiarvohintaan verrattuna. Tarkasteltaessa voittaneen tarjouksen ja tarjoajien lukumäärän yhteyttä todetaan, että selvää yhteyttä ei ole havaittavissa. Näin ollen huutokauppateoreettisen tarkastelun yhteydessä tehty yksityisen arvon oletus ei saa empirialta tukea. Tosin sekä käytettyä menetelmää että valittuja muuttujia on mahdollista jalostaa. Suunnittelijan mahdollisuudet alentaa hankintakustannuksia kilpailua lisäämällä ovat hyvin rajalliset. Tämän tutkimuksen näkökulman perusteella vallitsevaa kilpailuttamistapaa ei kannata muuttaa. Halutessaan vaikuttaa kilpailuun määrään suunnittelijan ainoaksi mahdolliseksi keinoksi havaitaan sopimuskauden pituuden lyhentäminen. Sopimuskauden pituuden vähentäminen vuodella lisäisi tarjoajien lukumäärää 1,18 kappaletta. Keskeisiä lähteitä: BERECHMAN, JOSEPH (1993): Public Transit Economics and Deregulation Policy. Studies in Regional Science and Urban Economics 23. North-Holland, Amsterdam. LAFFONT, JEAN-JACQUES (1997): Game Theory and Empirical Economics: The Case of Auction Data. European Economic Review 41, 1-35. McAFEE, PRESTON R. - McMILLAN, JOHN (1987): Auctions and bidding. Journal of Economic Literature 25, 699-738.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: kilpailuttaminen
linja-autoliikenne
Helsinki
tarjouskilpailut


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.30Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record