Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan synty : Kansalaisaloitteesta vakinaiseksi valiokunnaksi

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10893
Title: Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan synty : Kansalaisaloitteesta vakinaiseksi valiokunnaksi
Author: Aalto-Lassila, Arja Tuulikki
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2008-03-17
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10893
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksessa tarkastellaan eduskunnan uusinta tulokasta tulevaisuusvaliokuntaa ja sen syntyvaiheita. Valiokunta on ajankohtainen, pyrkiihän se vastaamaan kansanedustajien kasvavaan tarpeeseen vastata tulevaisuuden haasteisiin. Valiokunta on herättänyt kiinnostusta paitsi kotimaassa myös maailmanlaajuisesti. Motiivina tutkimuksen tekoon on ollut uuden valiokunnan alkuvaiheiden selvittäminen. Ensisijaisena tutkimuskohteena pro gradussa on, miten itse valiokunnan perustaminen varhaisista aloitteista ensin ad hoc -periaatteella valittuun valiokuntaan ja lopulta pysyväksi erikoisvaliokunnaksi tapahtui. Miksi katsottiin tällainen valiokunta tarpeelliseksi ja miten se soveltuu eduskunnan perinteiseen työskentelykenttään? Kiinnostuksen kohteena on myös valiokunnan herättämä, ristiriitainenkin vastaanotto. Koska tutkimus- kohteena on uusi valiokunta, tutkimusote on pääasiassa deskriptiivinen. Työ sisältää paljon kuvausta aloite- ja käynnistymisvaiheesta ja siitä mitä keskustelua valiokunnan perustamiseen liittyi ja miten päätökset syntyivät. Ajallisesti työni rajautuu 1980-luvun lopulta vuoteen 2000. Ensimmäiset aloitteet tulevaisuuden tutkimisesta eduskunnassa tehtiin vuonna 1986, ensimmäinen tulevaisuusvaliokunta perustettiin ad hoc -pohjalta vuonna 1993 ja sen asema vakinaistettiin pysyväksi erikoisvaliokunnaksi perustuslain uudistuksen yhteydessä vuonna 2000. Rajaan työni koskemaan itse valiokunnan syntyprosessia ja siihen liittyviä keskusteluja. Tutkimusaineistoni muodostaa ensisijassa eduskunnan valtiopäiväasiakirjat. Pääosa on täysistuntojen keskusteluasiakirjoja. Myös valtioneuvoston selonteot, tulevaisuusvaliokunnan vastaukset niihin sekä eräät asiaan liittyvät perustuslakivaliokunnan mietinnöt ovat keskeisiä lähteitä, samoin aiheeseen liittyvä kirjallisuus. Suomen eduskunnan toiminnan perusteena on parlamentarismi, joka otettiin mukaan jo itsenäisen Suomen ensimmäiseen hallitusmuotoon vuonna 1919. Parlamentarismi ja sen Suomessa vallitseva muoto muodostavat työni teoreettisen viitekehyksen. Lopuksi analysoin eduskunnassa käytyä keskustelua ja sitä seurannutta äänestystä, jotka liittyivät perustuslain muutoksen yhteydessä toteutettuun eduskunnan työjärjestyksen uudistamiseen. Uudistuksen yhteydessä puhemiesneuvosto esitti tulevaisuusvaliokunnan vakinaistamista pysyväksi erikoisvaliokunnaksi. Perustuslakivaliokunnan vastustettua esitystä seurasi vilkas ja kiivaskin keskustelu, jonka päätteeksi eduskunnan täysistunto äänesti vastoin perustuslakivaliokunnan kantaa ja hyväksyi tulevaisuusvaliokunnan vakituiseksi erikoisvaliokunnaksi. Tulevaisuustyölle eduskunnan sisällä voidaan katsoa olleen ajallisesti erinomainen tilaisuus. Nopeat ja suuret muutokset ympäröivässä maailmassa vaativat usein pikaistakin reagointia, ja reagointi taas riittäviä taustatietoja ja sen arviointia, miten ratkaisut vaikuttavat tulevaan kehitykseen. Mielenkiintoinen piirre tulevaisuusvaliokunnan työskentelyssä on se, että nimenomaan kansanedustajat itse tuottavat tietoa itselleen ja toisille kansanedustajille. Tulevaisuusvaliokunnan perustaminen osoittaa kuinka vaikeaa on muuttaa eduskunnan vakiintuneita työskentelytapoja. Tutkimuksesta käy ilmi, että tulevaisuusasioista lähes kaikki edustajat sanoivat pitävänsä tärkeinä, mutta tulevaisuuden tarkastelun tavasta mielipiteet poikkesivat jyrkästikin. Varsinkin perustuslaki- ja lakivaliokuntien jäsenet katsoivat, ettei valiokunta ole oikea muoto, sillä valiokuntien tehtävänä perinteisesti on valmistella laki- ja budjettiehdotukset.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: eduskunta
valiokunnat
tulevaisuusvaliokunta
parlamentarismi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.37Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record