"ASÍ SOMOS" : Sådana är vi : Ett etnografiskt perspektiv på barnmisshandel i hemmet i Chile och Centro Comunitario Infanto Juvenil

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntapolitiikan laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Samhällspolitiska institutionen sv
dc.contributor.author Holmberg, Hanna
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:33:35Z
dc.date.available 2009-09-08T09:33:35Z
dc.date.issued 2008-02-18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/10900
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Syftet med denna avhandling är att med ett etnografiskt perspektiv studera fenomenet barnmisshandel i hemmet i Chile och Centro Comunitario Infanto Juvenil (CCIJ) ”Nuevo amanecer” (Samfundscenter för barn och ungdomar ”en ny gryning”). Med den ekologiska förklaringsmodellen för barnmisshandel som referensram, vill jag svara på frågor om vad barnmisshandel i Chile innebär, vilka risk- och skyddsfaktorer som framkommer, hur misshandel och barns rättigheter uppfattas samt hur man arbetar med problemet. Till slut reflekterar jag också frågorna från ett reflektivt och komparativt perspektiv för att kunna tolka resultaten också i jämförelse med situationen i Finland. Det empiriska materialet är insamlat i Chile år 2006, då jag fick möjlighet att delta i ett av organisationen Achnus projekt, CCIJ, i staden Colina. Att kombinera olika datainsamlingsmetoder passar väl för det etnografiska perspektivet. Materialet består därmed av tre klientfallbeskrivningar av socialarbetarna på CCIJ, utvärderingar som CCIJ utfört om sin verksamhet, forskningsdagbok från fältet, fotografier samt forskningsrapporter och utredningar. I Chile är barnmisshandel i hemmet ett stort problem och t.o.m. 75 % av alla barn har blivit utsatta för antingen psykisk eller någon form av fysisk misshandel av sina föräldrar. Speciellt våld mellan föräldrar och förälders alkoholkonsumtion verkar utgöra en risk för att barn blir utsatta för våld hemma. Ju mera riskfaktorer det finns i samma familj, desto större är risken för att barnmisshandel förekommer. Den viktigaste skyddande faktorn är en trygg anknytning till minst en närstående vuxen. I Chile har de flesta barnen hört talas om sina mänskliga rättigheter, men många har ändå en felaktig uppfattning om hurudant beteende som är tillåtet. I referensgrupperna som CCIJ ordnar i Colina, får barnen en möjlighet att i en trygg omgivning behandla sina erfarenheter och hitta nya handlingsmönster i stället för våld. Förutom arbete i grupper, erbjuder CCIJ både individuellt- och familjearbete åt klienterna och kan erbjuda stöd efter de enskilda barnens behov. Klientskapet kan pågå under en lång period. Bemyndigandet av barn och arbete i referensgrupper verkar ha en direkt positiv följd på de våldsamma familjesituationerna. Jag anser därför att man inte borde vara så försiktig med att utveckla liknande arbetsmetoder också i Finland. Barnmisshandel i hemmet visar sig att vara ett väldigt problematiskt fenomen i både Chile och Finland. Uppfattningarna skiljer sig både på lagstiftande- samhälls- och individnivå. Sexuellt utnyttjande och speciellt grov fysisk misshandel verkar på de flesta nivåer dömas hårt. Lindrigare former av misshandel, såsom vanvård, aga och psykisk misshandel är mera problematiskt och är både svåra att definiera och bevisa. De verkar hamna i en grå zon både på lagstiftande nivå och i människors uppfattningar. Därför är det viktigt att fenomenet grundligt skulle definieras på ett enhälligt sätt både universellt och nationellt. Barnens röster om uppfattningar samt erfarenheter av våld måste också bli hörda. Först då är det möjligt att samla in jämförbara resultat och utveckla olika arbetsmetoder för att tackla problemet. Enligt den ekologiska förklaringsmodellen är det också viktigt att granska fenomenet från ett brett samhälleligt perspektiv. Genom interventioner på familje- och individnivå kan vi hjälpa de enskilda barnen, men för att kunna påverka människors uppfattningar och handlingsmönster krävs det interventioner på alla nivåer i samhället. en
dc.language.iso sv
dc.subject Centro Comunitario Infanto Juvenil -- CCIJ
dc.subject barnmisshandel sv
dc.subject ekologisk förklaringsmodell sv
dc.subject barn sv
dc.subject misshandel sv
dc.subject rättigheter sv
dc.subject gruppverksamhet sv
dc.subject riskfaktorer sv
dc.subject uppfattningar sv
dc.title "ASÍ SOMOS" : Sådana är vi : Ett etnografiskt perspektiv på barnmisshandel i hemmet i Chile och Centro Comunitario Infanto Juvenil sv
dc.identifier.laitoskoodi 7051
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.subject.discipline Social Work en
dc.subject.discipline Sosiaalityö fi
dc.subject.discipline Socialt arbete sv
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.61Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record