Digi-tv tulee - oletko valmis?

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10905
Title: Digi-tv tulee - oletko valmis?
Author: Heikkilä, Kirsi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Communication
Date: 2005-04-28
URI: http://hdl.handle.net/10138/10905
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan Otakantaa.fi -keskustelufoorumilla syksyllä 2003 käydyn Digi-tv 2006? -keskustelun argumentteja. Tutkimuskysymys on: millaisilla argumenteilla kansalaiset tässä Otakantaa.fi:n keskustelussa perustelivat kantaansa digi-tv:n puolesta tai sitä vastaan. Lisäksi paneudutaan keskustelussa esille nousseisiin teemoihin. Kolmanneksi pohditaan demokratiaa ja kansalaisvaikuttamisen mahdollisuuksia kyseisellä foorumilla. Teoreettisena viitekehyksenä ovat demokratia ja kansalaisyhteiskunta. Demokratiateoriassa pohjaan Charles Beitzin ja Hannu Niemisen käsityksiin sivuten myös John Deweyn ja James Careyn ajatuksia demokratiasta ja julkisuudesta. Otakantaa.fi on valtionhallinnon keskustelufoorumi internetissä. Tutkimusaineisto koostuu foorumilla syksyllä 2003 käydyn Digi-tv 2006? -keskustelun puheenvuoroista, joita on kaikkiaan 956. Lähden liikkeelle määrällisellä ja laadullisella erittelyllä. Argumenttien analyysiin käytän omaa argumentointiluokitteluani sekä Chaïm Perelmanin argumentaatioanalyysia, joita sovellan puolesta - vastaan -puheenvuoroihin. Laadullinen erittely paljastaa, että keskustelluimpia aiheita olivat digi-tv-tekniikka ja talouteen liittyvät asiat sekä kanavat ja ohjelmatarjonta. Puolesta - vastaan -erittelyn perusteella noin 70 % keskusteluun osallistuneista vastusti analogisen televisiotoiminnan lopettamista vuonna 2006. Kysymyksiä esitettiin eniten tekniikkaan liittyvistä asioista. Omassa argumentaatioluokittelussani jaoin käytetyt argumentit tunteisiin vetoaviin, luotettavuuden kyseenalaistaviin ja asia-argumentteihin. Tämän luokittelun perusteella keskustelussa käytettiin enemmän tunteisiin vetoavia argumentteja kuin asia-argumentteja. Tämä kertoo siitä, että keskusteltavana olevaan asiaan suhtauduttiin hyvin tunnepitoisesti. Tähän viittasivat myös asiattomuudet ja ilkeilyt, joihin keskustelun edetessä sorruttiin useampaan kertaan. Perelmanin argumentaatioluokittelun perusteella dissosiatiiviset argumentit olivat pääosassa. Argumenttien käytössä puolesta ja vastaan -puheenvuoroissa ei juuri ollut eroja. Ennakko-oletukseni kvasiloogisten argumenttien runsaudesta ei pitänyt paikkaansa, vaan niitä oli käytetty vähiten. Toisin sanoen, vaikka yhteiskunnassa näyttäisi pidettävän kaiken mittarina euroa, näin ei ainakaan tässä keskustelussa ollut, vaan mielipiteiden perusteluissa vedottiin enimmäkseen muihin asioihin. Kansalaisten vaikuttamismahdollisuudet ja demokratian toteutuminen tämän keskustelun avulla oli keskustelijoiden oletuksen mukaan hyvin pientä ja näennäistä. Virkamiesten ja päättäjien puuttuminen keskustelusta jätti keskustelun vain kansalaisten väliseksi juupas - eipäs -keskusteluksi ja osallistujien mukaan kyse oli lähinnä näennäisdemokratiasta. Kuitenkin liikenne- ja viestintäministeriön 22.5.2003 asettaman työryhmän väliraportissa viitataan em. keskustelun tuloksiin ja esitetään, että digitaalisen lähetystoiminnan aloitusta siirrettäisiin. Perusteluja oli toki muitakin, mutta keskustelun antamat vaikutusmahdollisuudet näyttäisivät kuitenkin olevan suuremmat, kuin mihin keskustelijat itse uskoivat.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: televisio
digitelevisio
konvergenssi
retoriikka
argumentaatio
demokratia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.23Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record