Vi kom, vi såg, vi tvekade : en studie i kvinnors deltagande i kommunalpolitiken

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://hdl.handle.net/10138/10913
Julkaisun nimi: Vi kom, vi såg, vi tvekade : en studie i kvinnors deltagande i kommunalpolitiken
Tekijä: Bergman, Lis-Britt
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Päiväys: 2006-11-23
Kieli: sv
URI: http://hdl.handle.net/10138/10913
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: Min Pro Gradu avhandling behandlar kvinnors deltagande i kommunalpolitiken med fokus först på andelen kvinnor i fullmäktige och i följande skede på kvinnor som ordförande i kommunfullmäktige och –styrelse. Kvinnornas andel har stigit genom åren men fortfarande ligger den, speciellt för ordförandenas del, långt från en fifty-fifty situation. Frågeställningen är vad som påverkar kvinnors möjligheter att få en plats i fullmäktige och att väljas till ordförande för de nämnda organen. Materialet som jag undersöker består av ett brett spektrum av olika typ av kommuner i Finland (ej Åland) och metoden är jämförande. Det är hämtat från statistikcentralens sidor och kommunförbundets webbsidor med statistik. Uppgifterna om ordförandeposterna i kommunerna är hämtade direkt från respektive kommuns webbsida. Tidpunkten för jämförelserna är kommunalvalen 2000 och 2004. Som bakgrund har jag kvinnoforskning under flera decennier och tidigare forskning i ämnet i Norden. Här har böckerna ”Likestilte demokratier, kjönn och politikk i Norden” och ”Women i Nordic Poliktics” varit viktiga källor. Jämförelserna visar att det är andelen kandidater som har den största inverkan på hur stor del av fullmäktigeförsamlingen som är kvinnor. Kommunens storlek och läge påverkar också i någon mån. Däremot är kopplingen till andelen yrkesverksamma inom service försumbar. Beträffande ordförandeplatserna i fullmäktige och styrelsen kan man konstatera att med stigande andel kvinnor i fullmäktige ökar också andelen kvinnliga ordförande. När andelen överstiger 45 % jämnas också andelen kvinnliga ordförande ut, vilket också styrks av Rosabeth Moss Kanters teorier i ”Men and women of the corporation”. Enligt henne kan man också öka sin makt genom att agera på ett sett som är synligt och utöver det vanliga. Detta testade jag genom att se om kvinnliga röstmagneter ökade chanserna för kvinnliga ordförande. Jämförelserna visade att så var fallet.
Kuvaus: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Avainsanat: kunnallispolitiikka
kunnallishallinto
naiset
puheenjohtajat
kvinnor
kommunstyrelse
ordförande


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
abstract.pdf 48.80KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot