Kyllä työttömänäkin selviytyy - Tutkimus keski-ikäisten pitkäaikaistyöttömien miesten ja naisten selviytymiskeinoista omaelämäkertojen valossa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10916
Title: Kyllä työttömänäkin selviytyy - Tutkimus keski-ikäisten pitkäaikaistyöttömien miesten ja naisten selviytymiskeinoista omaelämäkertojen valossa
Author: Nybom, Pilvi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2000-04-14
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10916
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen tarkoituksena oli lisätä tietoa keski-ikäisten pitkäaikaistyöttömien käyttämistä selviytymiskeinoista ja siitä onko sukupuolella vaikutusta näihin selviytymiskeinoihin. Tutkimustehtävää lähestyttiin työttömien näkökulmasta. Tutkimusmateriaali koostui aikaisemmista työttömyyttä ja elämänhallintaa koskevista tutkimuksista, joita käytettiin tausta- ja vertailumateriaalina. Varsinainen tutkimusmateriaali oli Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran keräämästä "Työttömän tarina" nimisestä kirjoituskilpailusta. Aineistosta valittiin tiettyjen etukäteen valittujen kriteerien perusteella 16 kertomusta, joita analysoitiin teemoittelua ja tyypittelyä apuna käyttäen. Tässä tutkimuksessa omaelämäkerta-aineisto ymmärrettiin materiaalina, joka kertoo työttömien subjektiivisesta todellisuudesta. Tutkimuksen tulosten perusteella työttömyydestä selviytymisen keinot liittyvät sosiaalisiin suhteisiin, mielekkääseen tekemiseen, psyykkiseen tilanteeseen sopeutumiseen sekä tulevaisuuden vaihtoehtojen miettimiseen. Irtisanomisvaiheen kokemuksilla ja taloudellisella toimeentulolla on vaikutusta näihin selviytymiskeinoihin. Yleisimmin käytetyt keinot liittyivät mielekkääseen tekemiseen, sosiaalisiin suhteisiin ja psyykkiseen tilanteeseen sopeutumiseen. Tulosten perusteella voidaan todeta, että naiset ovat miehiä parempia kehittämään ja ilmaisemaan selviytymiskeinoja. Tämä ero tuli selvimmin esille psyykkiseen sopeutumiseen liittyvissä keinoissa, jotka olivat naisille selvästi yleisempiä kuin miehille. Selviytymiskeinot voidaan jaotella kahteen pääryhmään, ongelmasuuntautuneisiin ja tunnesuuntautuneisiin selviytymiskeinoihin. Ongelman ratkaisemiseen liittyviä keinoja ovat ongelman suunnitelmallinen ratkaiseminen miettimällä tulevaisuuden vaihtoehtoja sekä sosiaalisen tuen etsiminen esimerkiksi ystäviltä ja perheeltä. Tunne-elämään liittyviä keinoja taas ovat yksilön psyykkiseen sopeutumiseen liittyvät keinot. Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi elämänarvojen ja tilanteen positiivinen uudelleenarviointi sekä uusien roolien omaksuminen. Joidenkin selviytymisessä myös uskonnolla on ollut tärkeä merkitys. Mielekkääseen tekemiseen liittyvät tekijät, esimerkiksi harrastukset ja opiskelu, ovat myös selviytymisessä auttavia keinoja. Tärkeimpinä lähteinä tässä tutkimuksessa ovat Susan Folkmanin & Richard S. Lazaruksen selviytymistä koskevat tutkimukset, Kari Vähätalon sekä Matti Kortteisen & Hannu Tuomikosken työttömyydestä selviytymistä koskevat tutkimukset ja omaelämäkertatutkimusta käsittelevät teokset.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: työttömyys
selviytyminen
elämänhallinta
työttömät
naiset
elämänkertatutkimus
pitkäaikaistyöttömyys
keski-ikäiset


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.94Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record