Uutisjournalismia, tabloidiuutisia vai jotain ihan muuta? : Viihdeuutiset MTV3-kanavalla vuosina 1998 ja 2007

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10921
Title: Uutisjournalismia, tabloidiuutisia vai jotain ihan muuta? : Viihdeuutiset MTV3-kanavalla vuosina 1998 ja 2007
Author: Vartiainen, Heli
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Communication
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Viestinnän laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kommunikationslära
Date: 2008-02-18
Language: fin
URI: http://hdl.handle.net/10138/10921
Thesis level: Master’s thesis
Abstract: Tämä tutkielma etsii vastauksia siihen, mitä viihdeuutisointi on ja mitä se on ollut MTV3-kanavan Viihdeuutiset-ohjelmassa vuosina 1998 ja 2007. Siinä missä perinteistä uutisointia on tutkittu jo vuosikymmeniä, on viihdeuutisointi jäänyt vähemmälle huomiolle. Tutkielmani vastaa siihen mitä television viihdeuutiset ovat. Tämän lisäksi selvitän, mitä Viihdeuutisten uutiskriteerit ovat, ja miten ne poikkeavat perinteisten uutisten uutiskriteereistä. Tämän lisäksi etsin myös eroja ja muutoksia, joita Viihdeuutisissa on tapahtunut vuosina 1998 ja 2007. Tutkielman viitekehyksenä ovat viihteellisyys ja viihteeseen liittyvät lainalaisuudet, uutisjournalismi ja tabloidijournalismi. Uutisjournalismi liittyy oleellisesti Viihdeuutisten tekoon, onhan ohjelma uutisohjelma ja uutisjournalismin periaatteisiin nojaava. Viihdeuutisia ei kuitenkaan voi tarkastella ainoastaan uutisjournalismin vinkkelistä, sillä uutisten viihteellisyys linkittää ne tabloidisaatio-ilmiöön. Viihdeuutisten aihepiirit sen sijaan kumpuavat viihteen ja populaarikulttuurin alueelta, joten tämän myötä myös populaarijournalismi linkittyy tutkimuksen keskeisiin käsitteisiin. Tärkeimpiä lähteitä ovat mm. Colin Sparksin ja John Tullochin toimittama Tabloid Tales (2000), Juha Herkmanin Kaupallisen television ja iltapäivälehtien avoliitto (2005), sekä Peter Dahlgrenin toimittama Journalism and Popular Culture (1992). Tämän lisäksi keskeisinä lähteinä toimivat lukuisat uutisjournalismia käsittelevät tutkimukset, mm. Herbert J. Gansin klassikkotutkimus Deciding What’s News (1979). Aineistona tutkimuksessa on yhteensä 24 Viihdeuutisten lähetystä, 12 lähetystä keväältä 1998 ja 12 lähetystä keväältä 2007. Tutkimusmetodina käytän laadullista sisällönanalyysia. Ensiksi erittelen lähetysten ulkoasun, sisällön ja rakenteen verrattuna perinteiseen uutislähetykseen. Tämän lisäksi ryhmittelen viihdeuutisten aiheet omiksi luokikseen. Viihdeuutisten uutiskriteerejä tutkin perinteisten uutisten uutiskriteereihin verraten, omia viihdeuutisten uutiskriteerejä hahmotellen. Vuosikymmenen välillä tapahtuneita eroja sen sijaan tutkin ennen kaikkea kahden tapausesimerkin kautta, jotka havainnollistavat uutisoinnissa tapahtuneet erot sekä sisällöllisesti että tyylillisesti. Viihdeuutiset ovat tämän tutkimuksen mukaan pääosin uutisia julkisuudenhenkilöistä, televisio-ohjelmista, elokuvista, musiikista, muodista ja trendeistä ja tapahtumista. Uutiskriteereinä näille aiheille toimivat negatiivisuus ja skandaali, yllätyksellisyys, saavutus ja meriitti, ajankohtaisuus ja uutuus ja seuranta, ratkaisu ja päätös, jotka kaikki ovat myös perinteisiä uutisia määrittäviä uutiskriteerejä. Viihdeuutisille ominaisia uutiskriteerejä tutkimuksessa löytyi viisi: erikoisuus ja outous, mielipide ja kannanotto, harvinaisuus ja eksklusiivisuus, kohut sekä paljastus ja julkistus. Tutkimus osoitti, että etenkin kohut, negatiivisuus ja skandaali sekä outous ja erikoisuus olivat uutiskriteereinä selvästi lisääntyneet vuodesta 1998 vuoteen 2007. Myös uutisointi oli muuttunut ironisemmaksi, ilkeämmäksi ja useallakin tapaa tabloidisemmaksi.
Description: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: televisio-ohjelmat
televisiojournalismi
viihteellistyminen
viihde
uutiset
sisällönanalyysi
uutiskriteerit


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.27Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record